Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Pretraga dokumenata
Tekst pretrage:

USAID projekat održivog lokalnog razvoja
Municipal Infrastructure Support Programme

Dana 27. marta 2008. godine REGIONALNI CENTAR ZA
DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ BANAT, D.O.O. (u daljem tekstu RCR
Banat) iz Zrenjanina...

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat je, zajedno sa partnerima, od momenta svog osnivanja težio da na teritoriji tri banatska okruga...

Na teritoriji Banata, uz podršku Evropske agencije za rekonstrukciju, pojmovi „partnerstvo” i „regionalni pristup u procesu planiranja”, uvedeni su polako...

Sagledavanjem ukupnih rezultata rada u 2010. godini, kroz uspešnu implementaciju planiranih aktivnosti, a u cilju unapređenja svih segmenata družtveno-ekonomskih prilika...

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (u daljem tekstu: RCR Banat) je regionalna razvojna institucija, akreditovana 12.10.2011. od strane...

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567