RCR Banat newsletter

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat d.o.o. Zrenjanin.

Newsletter br. 2 | 10/2011.

Vesti iz regiona

 Razvijanje partnerstva kroz dobre projekte
 Spas je "ruski voz"
 Nove preduzetnice pune kućni buđelar
 Kovin: Stigla sredstva za novi semafor
 Doživljaj autentične Vojvodine
 Klub za mlade sa poremećajima u ponašanju
 LAF i u Zrenjaninu

Konkursi/Fondovi

 Konkursi PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za finansiranje projekata izvođenja ogleda intezivnog gajenja poljoprivrednih kultura
 Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2012. godini
 Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti poboljšanja ekonomskog položaja žena

Ostali konkursi/fondovi.

Sve konkurse i fondove možete pogledati na našoj web prezentaciji www.banat.rs

Odjavite se

Ovaj newsletter primate iz razloga što se nalazite u našoj bazi registrovanih korisnika za obaveštenja. Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja od nas putem newsletter-a kliknite na link ODJAVITE SE iznad ili nam posaljite prazan e-mail sa subject-om ODJAVA na adresu info.banat@rcrbanat.rs.

RCR Banat – prva akreditovana regionalna razvojna agencija u Vojvodini

Potpisivanjem Ugovora o akreditaciji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, Regionalni centar za društveno - ekonomski razvoj - Banat je postao prva institucija takve vrste u Vojvodini. Osnivači Centra su Vlada Vojvodine, 19 lokalnih samouprava, 3 regionalne privredne komore, 2 kompanije i nekoliko nevladinih organizacija iz čitavog Banata.

Svečanosti su prisustvovali osnivači i prijatelji razvojne agencije. Prema rečima direktora Irene Živković, ono čemu će RCR Banat biti posvećen u narednom periodu biće priprema regionalnih projekata i međuopštinskih projekata kako kod domaćih, tako i kod inostranih fondova. Osnovni zadatak akreditovane agencije koja sada ima podršku i pomoć Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Vlade Vojvodine je nastavak saradnje i zbližavanje svih lokalnih samouprava i naših osnivača sa zajedničkim ciljevima koji će doprinositi razvoju celog regiona. Radi lakšeg rešavanja problema u realizaciji projekata i bržeg pristupa evropskim i domaćim fondovima obe vlade su obećale nesebičnu pomoć.

"Zaista podržavamo rad tih agencija i to pokazujemo i time što imamo još neke institucije kao što su Fond za evropske poslove, fondove za razvoj, Fond za kapitalna ulaganja... Imamo zaista dosta "alata" koji bi se mogli partnerski uključiti u ceo ovaj postupak i proces. Ovom akreditacijom zapravo Agencija postaje realan korisnik sredstava u Ministarstvu ekonomije, koja nisu mala i koja čekaju aplikante. Do sada Vlada Vojvodine nije imala ovu prepreku pa je podržavala sve one koji su sa lokala ili iz agencija za razvoj se kandidovali u nekim od projektnih procesa. Mi smo izdvojili 100 miliona dinara u Fondu za razvoj kako bismo pomogli sufinansiranju i predfinansiranju projekata u Vojvodini" izjavio je Miodrag Jovović, predstavnik Vlade Vojvodine.

U osnivanje Regionalnog centra uloženo je mnogo truda, pa i ubeđivanja kako bi se neke razlike između opština prevazišle. Stoga se očekuje puna saradnja svih 29 osnivača kako bi Banat u celini i svaka lokalna samouprava posebno, ubrzali vlastiti razvoj.

"Na više načina Pančevci će moći da se uključe u rad Agencije. Podrazumeva se pre svega da se interesi regiona sada na jedan institucionalni način kanališu kroz izradu pre svega razvojnih dokumenata strategije razvoja, ne samo za ovaj region već uopšte za Srbiju. Međutim, ono što predstavlja ključnu korist i ono što najviše i interesuje osnivače Agencije je mogućnost, sada institucionalnog pristipa svim fondovima koji razvijaju međuopštinsku, regionalnu i međunarodnu prekograničnu saradnju" rekla je Vesna Martinović, gradonačelnica Pančeva i predsedavajuća Skupštine Centra. RCR Banat dobijanjem akreditacije postaje kredibilan partner u regionu za evropske partnere kao i domaće i bilateralne partnere tj. institucija na koju se računa u budućnosti kada je u pitanju politika regionalnog razvoja Banata, a koja je od značaja za budući razvoj svih lokalnih samouprava, osnivača RCR-Banat

Ceo tekst pročitajte na www.banat.rs

Međunarodni projekat RCR Banat i partnera iz Slovenije

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, u okviru svoje internacionalne sardanje sa Regionalnom razvojnom agencijom Posavje iz Krškog (Slovenija), započeo je realizaciju projekta "Jačanje administrativnih kapaciteta za apsorpciju sredstava iz predpristupnih programa pomoći EU u regionu Banata". Promotivnu konferenciju, koja je održana u utorak 18.10.2011. godine otvorio je gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov, a u ime Pokrajinske vlade konferenciji je prisustvovao Miodrag Jovović. Uz dobrodošlicu učesnicima prve konferencije, kojoj su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, kompanija i nevladinih organizacija iz Banata oni su predstavili razvojne kapacitete Vojvodine i Zrenjanina.

Korisnici jednogodišnjeg projekta biće predstavnici svih ,19 lokalnih samouprava iz Banata, tri regionalne privredne komore, kompanije i nevladine organizacije sa teritorije Banata. Projekat podrazumeva obuku 50 predstavnika iz tri pomenuta sektora kroz prenos znanja i dobre prakse iz regiona Posavje i Zasavje iz Slovenije, sa ciljem da se na kraju, u radu sa slovenačkim par­t­nerima, definišu naj­važniji problemi čije će rešavanje biti obuhvaćeno budućim projektima.

Ceo tekst pročitajte na www.banat.rs

Bolji pristup evropskim fondovima

KANCELARIJA Vojvodine u Briselu, koja je počela da radi krajem septembra, svečano je otvorena u ponedeljak, 10. oktobra pri Misiji Srbije u EU. Zadatak kancelarije koju će voditi direktor Fonda "Evropski poslovi" Predrag Novikov, jeste da obezbedi priliv stranih investicija i bolji pristup evropskim regionalnim fondovima. Kancelarija će pružati logističku podršku firmama, gradovima i opštinama iz Vojvodine u ostvarivanju privrednih veza sa kompanijama iz EU.

Ceo tekst pročitajte na www.banat.rs

Tehnički sastanak u okviru projekta "Uspostavljanje saradnje agencija za finansije i inovacije Jugo-istočne Evrope"

29.septembra 2011. godine u hotelu Leopold na Petrovaradinu održan je radni sastanak sa predstavnicima pokrajinskih institucija. Sastanku su prisustvovali predstavnici: PS za rad,zapošljavanje i ravnopravnost polova APV, PS za međuregionalnu saradnju i lokalnu samopravu APV, PS za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu APV, PS za privredu APV, Fonda za razvoj APV, Garancijskog fond APV, Razvojne banke Vojvodine, Fonda Evropski Poslovi APV, Univerziteta u Novom Sadu.

Ceo tekst pročitajte na www.banat.rs

Trening iz oblasti izrade studija izvodljivosti

27 i 28 septembara 2011, u prostorijama RCR Banat, održan je drugi u nizu treninga kojima se realizuje deo investicionog programa EU u Srbiji u okviru IPA fonda. Obuka je deo tehničke pomoći i aktivnosti Programa RDEPRP 2 koji finansira EU, a njen sadržaj je namenjen unapređenju kapaciteta regionalnih razvojnih agencija kao i drugih regionalnih i opštinskih interesnih strana zaduženih za planiranje i sprovođenje regionalnog ekonomskog razvoja.

Ceo tekst pročitajte na www.banat.rs

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat d.o.o.
Čarnojevićeva 1. 23000 Zrenjanin, Srbija, tel/fax: +381 (0)23 510 567

Ne želite više da primate obaveštenja? Odjavite se