Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Istorijat RCR Banat
Vesti iz regiona
Dokumenta
Opštine Banata
Banat
Istražimo Banat

Banat je od najranijih dana bio raskrsnica mnogih naroda i istorijskih događaja. Banat se danas, kao istorijski i geografski prepoznata teritorija, prostire na području tri države - istočni deo nalazi se u Rumuniji (okruzi Tamiš, Karaš-Severin, Arad i Mehedinci), mali severni deo pripada Mađarskoj (okrug Čongrad) a u severo-istočnoj Srbiji, Banat je deo Autonomne pokrajine Vojvodine, gde reke Tisa i Dunav čine njegove prirodne granice prema drugim delovima Vojvodine I uže Srbije. Teritorija Banata sastoji od tri administrativna okruga: Južno –banatski, Severno-banatski i Srednje-banatski. Teritorijalno zauzima skoro polovinu ukupne površine AP Vojvodine i nešto više od trećine stanovnika AP Vojvodine živi ovde. Banat ima 17 opština i dva grada – Pančevo i Zrenjanin. Najveći grad u Banatu je Zrenjanin, osmi po veličini u Srbiji. Pored Zrenjanina, administrativni i kulturni centri Banata su Pančevo, Vršac i Kikinda.

Multikulturalnost je ono što izdvaja Banat, tj Vojvodinu u odnosu na ostale regije. Ovo je etnički i verski jedna od najheterogenijih regija u Evropi. Za razliku od ostalih država centralne i istočne Evrope, ovde vekovima žive Srbi, Mađari, Nemci, Hrvati, Slovaci, Rumuni, Rusini, Makedonci, Bunjevci, Česi, Bugari, Slovenci, Šokci, Romi, Grci, Albanci, Poljaci, Rusi, Ukrajinci, a verske grupe kojima pripadaju ovi narodi su: pravoslavci, katolici, judaisti, muslimani i dr. Tragovi različitih kultura ogledaju se u starim gradskim jezgrima Vršca, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde i Novog Bečeja. Nisu manje lepa i interesantna ni seoska naselja ili ostaci folklorne arhitekture: mlin Suvača u Kikindi, kuće i neizbežna vetrenjača u Melencima. Austrougarska monarhija jegeneralno na ovim prostorima ostavila snažan pečat na arhitektonsko i kulturno nasleđe. Tako je na primer kompleks dvorca “Kaštel”, blizu Zrenjanina, bio tokom vremena omiljeno mesto za odmor srpskih i austrougarskih kraljeva i prestolonaslednika. Na tome je mestu veoma talentovani dečak, Franc List, održao jedan od svojih prvih koncerata. Negujući različitosti koje ima, Banat danas predstavlja ulaz u Evropsku uniju za Zemlje Jugoistočne Evrope.Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567