Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
Dokumenta
Naše aktivnosti

Sve aktivnosti RCR- Banat u skladu su sa strategijom Banata. Mi radimo u interesu našeg regiona, sa velikim brojem partnera iz državnog, privatnog i civilnog sektora.
Društveno ekonomski razvoj tri banatska okruga je uslovljen nizom kompleksnih faktora.  Razumevanje i otkrivanje mogućnosti za njihovo efikasno rešavanje  mogu dovesti region do željenog stanja koje postaje stvarnost pomoću dobre strategije. Sposobnost da se adaptiramo promenama, pokušaj da se efektno prevaziđu nastali diskontinuiteti, širi i duži horizont sagledavanja posledica preuzetih akcija, omogućuje jednu kreativnost u privrednom poslovanju.

U cilju razumevanja potreba naše teritorije i razvijanja efektivnog pristupa za rešavanje postojećih problema, podelili smo naše poslovanje na četiri osnovna prioriteta: Razvoj ljudskih resursa, Razvoj privrede, Unapređenje infrastrukture i podrška razvoju zasnovanom na potrebama zajednice; i dve horizontalne teme: Zaštita životne sredine i Socijalna inkluzija.
 
U okviru svega što radimo, trudimo se da:
-    Pronađemo rešenja koja su ekonomski i društveno održiva,
-    Pronađemo rešenja koja su u skladu sa odredbama zaštite životne sredine,
-    Sve društvene grupe imaju koristi od ekonomskog razvoja Banata.

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567