Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
Dokumenta
Istorijat RCR Banat

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj - Banat osnovan je od strane 30 entiteta kao društvo sa ograničenom odgovornošću u decembru 2006. godine. Nastao je ,,transformacijom’’ Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Banat d.o.o, osnovanog od strane programa Evropske unije jula 2002. godine.

RCR je osnovan od strane organizacija javnog, nevladinog i privatnog sektora. Regionalna inicijativa bila je podržana od strane Republike Srbije i AP Vojvodine. To znači da su u RCR Banat uključene institucije koje su zakonski odgovorne za nacionalni, pokrajinski i lokalni razvoj, kao što su Vlada Republike Srbije, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine i lokalne samouprave sa teritorije Banata, kao i organizacije koje su zaintersovane i spremne da potpomognu implementaciju planova regionalne politike. Nevladin sektor je zastupljen predstavnicima koji aktivno rade na unapređenju privrednog, kulturnog, ekološkog i obrazovnog nivoa u regionu. Privatni sektor je zastupljen sa dve kompanije od nacionalnog značaja iz hemijskog sektora i sektora prehrambene industrije. Tu su i tri Regionalne privredne komore koje svoje usluge pružaju celom regionu.

Projekat "Uspostavljanje Regionalnog centra za društveno - ekonomski razvoj" je finansijski podržala Evropska unija kroz Evropsku agenciju za rekonstrukciju. Cilj uspostavljanja ove institucije bio je da se doprinese izgradnji održivog kapaciteta društveno ekonomskog razvoja na teritoriji Banata kroz formiranje snažnog partnerstva lokalnih samouprava iz Banata. Institucionalno rešenje ekonomskog udruživanja upravo se ogleda u formiranom Regionalnom centru za društveno - ekonomski razvoj - Banat.

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567