Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Ljudski resursi
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Korišćenje prirodnih resursa danas ne sme da bude na štetu mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Životna sredina je ekonomski pokretač kao i ekonomska vrednost. Korišćenje prirodnih resursa danas ne treba da bude na štetu budućih generacija kako bi se kratkoročno izašlo u susret njihovim potrebama. Prioritet će biti usmeren na aktivnosti koje vode ka modernizaciji sistema vodosnabdevanja i otpadnih voda, te kanalizacionih sistema u Banatu, izgradnji regionalnih deponija i promociji aktivnosti koje doprinose održivom razvoju u svim ovim aspektima.

Pored sveukupnih ciljeva zaštite životne sredine, specifični ciljevi u oblasti zaštite životne sredine za region Banata usmereni su ka rešavanju problema kao što su:

  • Poboljšanje kvaliteta pijaće vode,
  • Razvoj kapaciteta kanalizacije i prerade otpadnih voda,
  • Unapređenje regionalnih kapaciteta za upravljanje otpadom,
  • Unapređenje kvaliteta vazduha,
  • Podizanje nivoa svesti o zaštiti životne sredine građanima i ustanovama i izgradnja kapaciteta za upravljanje zaštitom životne sredine na lokalnom nivou.
Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567