Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Ljudski resursi
RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj - Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su:

  • Podrška sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u unapređenju efikasnosti korišćenja resursa,
  • Podrška razvoju sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji rade u poljoprivrednim i proizvodnim delatnostima,
  • Promovisanje privrede zasnovane na znanju i inovacijama,
  • Podršku aktivnostima promocije i marketinga turističkih potencijala Banata,
  • Privlačenje investitora u region putem promocije i razvoja svojih komparativnih prednosti

Promocija privredne delatnosti kao korak u ciklusu poljoprivredne proizvodnje u Banatu i poboljšanje efektivnosti, produktivnosti i profitabilnosti kroz bolje iskorišćenje potencijala obradivog poljoprivrednog zemljišta

Unapređenje okruženja u kojem MSP i preduzetnici obavljaju svoju delatnost, kroz razvoj ponude specifičnih usluga i finansijskih alata regionalnog tipa sa akcentom na saradnji i umrežavanju unutar MSP sektora.

Adekvatna promocija turističkih potencijala i uspostavljanje regionalne saradnje na stvaranju jedinstvenog brenda i proizvoda Banata kao turističke destinacije, kako bi se povećao obim poslovanja i prihod regiona od turizma.

Promocija preduzetništva koje je u većoj meri oslonjeno na plasman proizvoda i usluga, a koji su rezultat preduzetništva zasnovanog na znanju i inovativnosti.

Definisanje i promocija Banata kao investicione destinacije od izuzetne vrednosti i potencijala. Očuvanje i kreiranje novih radnih mesta u regionu, modernizacija i nadgradnja postojećih i izgradnja novih industrijskih i privrednih kapaciteta.

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567