Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Ljudski resursi
UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

Razvoj infrastrukture fokusiran je na podsticanje i kreiranje preduslova za ekonomski i društveni razvoj, te unapređenje konkurentnosti regiona kroz izgradnju i modernizaciju infrastrukture prema evropskim standardima - transportne, plovne, infrastrukture za snabdevanje vodom, poslovne, socijalne, turističke i sportske, te infrastrukture za kvalitetno upravljanje otpadom. Izgradnjom infrastrukture kreiraju se preduslovi za generisanje novih radnih mesta, privlačenje investicija, poboljšanje kvaliteta života i standarda građana, kao i smanjenje pritiska na životnu sredinu kroz optimizaciju vodnih resursa, prečišćavanje otpadnih voda, smanjenje emisija CO2 i zbrinjavanje čvrstog otpada.

Infrastrukturu, kao pokretača razvoja regiona, možemo unaprediti:

 • Unapređenjem pristupačnosti i kvaliteta regionalnih transportnih mreža,
 • Modernizacijom sistema vodovoda i kanalizacije,
 • Uspostavljanjem regionalnih deponija i savremenih sistema za sakupljanje i preradu otpada,
 • Izgradnjom atraktivnih turističkih, kulturnih i sportskih lokacija,
 • Izgradnjom održive poslovne i trening infrastrukture,
 • Unapređenjem kvaliteta i pokrivenosti socijalnom infrastrukturom.

Radeći na Regionalnoj razvojnoj strategiji – BANAT 2009-2013 definisali smo program infrastrukturnog ulaganja u Banat koji će do 2013. godine rezultirati sa:

 • Najmanje 500 km unapređene regionalne i lokalne mreže puteva,
 • Do 200 000 ljudi ima i koristi unapređen sistem vodovoda i kanalizacije,
 • Izgrađeno do 2500m2 poslovnog prostora u sklopu definisanih industrijskih zona,
 • 3 izgrađena ili 6 obnovljenih sportskih i zabavnih lokacija,
 • Stvaranje uslova za otvaranje do 3500 novih radnih mesta.

Unapređenje kvaliteta i sigurnosti regionalnih transportnih mreža puteva i železnice kao instrumenta regionalnog razvoja koji olakšava protok robe.

Ublažavanje problema nedostatka kvalitetne pitke vode, kao i unapređenje upravljanja sistemom otpadnih voda u Banatu.

Izgradnja i uspostavljanje savremenih sistema za sakupljanje i preradu otpada na teritoriji Banata u skladu sa Nacionalnom strategijom za sakupljanje i preradu otpada Srbije i relevantnim propisima EU.

Razvoj infrastrukture koja podržava razvoj sporta, umetnosti, kulture, tradicije i lokacija za rekreaciju koje imaju značajan zajednički potencijal.

Promovisanje izgradnje i unapređenja poslovne infrastrukture, u cilju stvaranja preduslova za rast i razvoj preduzeća, ohrabrivanja otvaranja novih privrednih subjekata, privlačenja novih i negovanje postojećih investicija.

Ublažavanje problema nedostatka moderne socijalne infrastrukture, što za rezultat ima negativan uticaj na kvalitet života stanovništva Banata.

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567