Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Ljudski resursi
RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

RCR-Banat je posvećen najvišim standardima u upravljanju ljudskim resursima. Centar sprovodi različite studije (npr. analiza tržišta rada, itd), promotivne aktivnosti za podsticanje neformalnog obrazovanja, profesionalne i obrazovne obuke, kao i uvođenje raznih treninga, studije izvodljivosti kreiranja programa razmene, programi razmene studenata. Prioritet je dat procesu širenja svesti što znači pružanje objašnjenja, informacija, instrukcija, te demonstriranjem, savetovanjem i diskusijama o razvojnim pitanjima sa ključnim regionalnim akterima. Ostale osnovne aktivnosti koje zahtevaju sličan pristup jesu saradnja, komunikacija, trening i marketing. RCR ove aktivnosti obavlja u skladu sa internim instrukcijama, strategijama i planovima.

Aktivnosti RCR Banat-a obuhvataju:
  1. Usklađivanje sa potrebama banatskog tržišta rada
  2. Unapređenje ljudskih resursa za konkurentno preduzetništvo
  3. Promocija koncepta doživotnog učenja
  4. Jačanje kapaciteta i saradnje između javnih službi

Naš pristup, strpljenje i profesionalizam su vrednosti koje Centar razlikuju od drugih, jer verujemo da delotvoran i efikasan razvoj veština i sposobnosti predstavlja ključ budućeg uspeha. Cilj nam je da izgradimo i unapredimo različite individualne, menadžerske i liderske veštine, na osnovu postojećeg plana procene i razvoja učinka koji postoji u Centru i da kroz pripremljene module pomognemo pojedincima i da izgrade strategiju za unapređenje veština i sposobnosti kako bi se održala i obezbedila konkurentska prednost Centra i našeg regiona u celini.

Kako bi se na najbolji način iskoristio potencijal zaposlenih, upravljanje ljudskim resursima integriše sve procese, programe i sisteme unutar Centra te tako doprinosi održivoj konkurentnosti organizacije. Uloga sektora za upravljanje ljudskim resursima doživela je znatne promene u Centru koji danas pruža relevantne i validne modele i tehnike kojima se postižu najbolji rezultati u ovoj oblasti.

Usklađivanje stvarne potrebe tržišta rada sa postojećom praksom u formalnom i neformalnom sistemu obrazovanja, kako bi se doprinelo razvoju ljudskih resursa u regionu.

Razvoj kulture preduzetništva, posebno kod mladih, te izgradnja sistema obuka za start-up preduzeća.

Evidentan nizak nivo veština i kvalifikacija kod radno sposobnog stanovništva zahteva promociju sticanja osnovnih i novih veština kao i proširenje šansi za inovativne, fleksibilnije forme učenja.

Unapređenje kvaliteta usluga kroz razvoj ljudskih resursa, i jačanje saradnje između javnih preduzeća i javne administracije uz povećanje efektivnosti i efikasnosti u pružanju usluga građanima.

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567