Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Ljudski resursi
PODRŠKA RAZVOJU ZASNOVANOM NA POTREBAMA ZAJEDNICE

Podrška razvoju zasnovanom na potrebama zajednice usmerena je pre svega na podsticanje razvoja mreža i sticanje znanja i veština potrebnih za stimulisanje unutrašnjih potencijala i zainteresovanih strana, kako bi na nabolji način doprineli razvoju svoje ruralne zajednice. Cilj podsticanja ove saradnje je da se spreči dalji odlazak radne snage iz ruralnih zajednica, promovisanjem inicijativa za stvaranje radnih mesta i iskorišćavanjem lokalnih potencijala u zajednicama, te unapređenje pristupa uslugama različite vrste kao i kreiranje pogodnog okruženja za život i rad u ovakvim mestima. Podrška razvoju zasnovanom na potrebama zajednice fokusira se na ravnomerni razvoj u cilju smanjenja razlika koje postoje između pojedinih delova naše teritorije.

Želimo da kroz program ulaganja u ruralni razvoj i razvoj zajednice do 2013. godine dođemo do sledećih rezultata:

  • 15 NVO-a sa kojima će se raditi na razvoju kapaciteta,
  • Stvaranja uslova za uspostavljanje 50 novih poslova,
  • Pokriti novim socijalnim uslugama do 20 000 stanovnika ruralnog područja,
  • Kreiranja 500 novih radnih mesta,
  • 15 naseljenih mesta u kojima je poboljšan i unapređen pristup javnim službama.

Unapređenje podrške razvoju zasnovanom na potrebama zajednice moguće je kroz:

  • Jačanje kapaciteta zajednica za aktivno učešće u lokalnom razvoju,
  • Unapređenje poslovanja u ruralnim zajednicama i kreiranje novih radnih mesta,
  • Optimizacija potencijala za razvoj turizma u ruralnim zajednicama,
  • Poboljšanje pristupa javnim službama,
  • Poboljšanje kvaliteta kulturnog i društvenog života u Banatu.

Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u cilju stvaranja aktivnih i održivih zajednica baziranih na socijalnoj jednakosti, poštovanju i učešću u identifikovanju prioriteta zajednice, odlučivanju i implementaciji programa.

Intervencija kojima će se unaprediti razvoj i očuvanje održive ruralne privrede, bilo poljoprivrede ili druge grane, unapređenjem mikro privrednih subjekata i prepoznavanjem šansi na tržištu koje postoje za njih.

Prepoznavanje i unapređenje turističkih potencijala ruralnih društvenih zajednica u Banatu, s ciljem socio ekonomskog razvoja i podizanja konkurentnosti regiona.

Unapređenje dostupnosti javnih službi u ruralnim zajednicama radi poboljšanja kvaliteta života stanovništva i stvaranje preduslova za socijalno ekonomsku koheziju i smanjenje razlika u urbanim i ruralnim područjima.

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567