PREGLED AKTUELNIH FONDOVA/KONKURSAclose
  Ustanova Opis Link Datum zatvaranja Stanje
pok_sek_za_urb.jpg Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Konkurs PS za zaštitu životne sredine za jedinice lokalne samouprave. http://www.eko.vojvodina.gov.rs/?q=node/10 01.11.2011 zatvoren

pok_sek_za_urb.jpg Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Konkurs PS za zastitu zivotne sredine za udruženja građana. http://www.eko.vojvodina.gov.rs/?q=node/10 30.08.2011 zatvoren

psp.jpg Pokrajinski Sekretarijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Vodoprivredu Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2011. godinu. http://www.psp.vojvodina.gov.rs/index.php?t=1&kat=50 30.09.2011 zatvoren
ipa2010_top.jpg Kancelarija za evropske integracije, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Jadranskog programa prekogranične saradnje finansiranog iz IPA http://www.banat.rs/usluge.php?id=502&stranica=1&tip=3 02.11.2011 zatvoren
pok_sek_za_informacije.jpg Pokrajinski sekretarijat za informacije Prvi konkurs - za sufinansiranje projekata javnog informisanja. Sredstva za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u pisanim ili elektronskim javnim glasilima, koji se distribuiraju ili emituju u AP Vojvodini.
Drugi konkurs - - sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila.
Treći konkurs - unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja
http://www.vojvodina.gov.rs/psinf/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=1 15.11.2011 zatvoren
nsz1.jpg Nacionalna služba za zapošljavanje Dodela subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2011. godini. Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu poslodavcima koji otvaraju do 50 novih radnih mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. http://www.nsz.gov.rs/page/info/sr/konkursi.html?view=story&id=16672§ionId=3®ionStory= 30.11.2011 zatvoren
pok_sek_za_obrupr.jpg Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini http://www.puma.vojvodina.gov.rs/stranica.php?vr=4&PHPSESSID=04p8gq1lnlktv9jvncpi1eulk3 10.08.2011 zatvoren
psp.jpg Pokrajinski Sekretarijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Vodoprivredu Finansiranje izrade i revizije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja http://www.psp.vojvodina.gov.rs/index.php?t=1&kat=50 06.08.2011 zatvoren

121.JPG Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji http://www.ljudskaprava.gov.rs/ 31.12.2011 zatvoren

psp.jpg Pokrajinski Sekretarijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Vodoprivredu Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini http://www.psp.vojvodina.gov.rs/index.php?t=1&kat=50 11.08.2011 zatvoren
lutrija.gif Državna lutrija Srbije Državna lutrija Srbije u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative, objavljuje cetvrti konkurs „Dobrota“, kojim želi da podstakne udruženja gradana u Srbiji da prijave svoje projekte koji ce biti usmereni na unapredenje medugeneracijske saradnje, druženje i medusobnu podršku starih i mladih u lokalnim zajednicama širom Srbije. http://www.lutrija.rs/vesti/konkurs-za-projekte-me%C4%91ugeneracijske-saradnje 22.08.2011 zatvoren
Min.Ekonomije.jpg Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Konkurs za dodelu subvencija za projekte razvoja turizma u 2011. godini http://www.banat.rs/usluge.php?id=487&stranica=1&tip=3 15.12.2011 zatvoren
min_rada.gif Ministarstvo rada i socijalne politike Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja http://www.banat.rs/usluge.php?id=525&stranica=1&tip=3 30.09.2011 zatvoren
agzbpk.jpg Agencija za borbu protiv korupcije Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva usmerenim na jačanje kapaciteta društva u borbi protiv korupcije http://www.acas.rs/sr_cir/sektor-za-poslove-prevencije/istrazivanje-i-saradnja-sa-civilnim-drustvom.html 10.10.2011 zatvoren

min_oml_spo1.jpg Ministаrstvo omlаdine i sportа Javni poziv za podnošenje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini http://www.mos.gov.rs/vesti/javni_poziv_2012 01.11.2011 zatvoren
narr_logo.jpg Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije Javni poziv za izbor deset preduzetnika/preduzetnica koji će pružati usluge mentoringa http://www.narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-izbor-mentora-zhenskog-preduzetnishtva 07.10.2011 zatvoren
fzzzs_logo.jpg Fond za zaštitu životne sredine Javni konkurs za sufinansiranje projekata sanacije i rekultivacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica http://www.sepf.gov.rs/ 04.10.2011 zatvoren

fzzzs_logo.jpg Fond za zaštitu životne sredine Javni konkurs ya sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije. http://www.sepf.gov.rs/ 04.10.2011 zatvoren

grb_vojvodina1.jpg Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs/pages/DokumentiRavnopravnostiPolova.php 20.10.2011 zatvoren


grb_vojvodina1.jpg Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje nabavke montažnih suvenirnica http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs/pages/DokumentiRavnopravnostiPolova.php 10.10.2011 zatvoren
untitled.bmp Ministarstvo poljoprivrede sumarstva i vodoprivrede Konkurs i zahtev o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje davanjem kredita preko banaka u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2010. i 2011. god www.minpolj.gov.rs/download/konkurs%20fond.pdf 10.03.2011 zatvoren


grb_vojvodina1.jpg Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz 20 opština na teritoriji ap vojvodine http://www.psrzrp.vojvodina.gov.rs/pages/DokumentiRavnopravnostiPolova.php 30.09.2011 zatvoren

min_rada.gif Ministarstvo rada i socijalne politike Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti poboljšanja ekonomskog položaja žena http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/konkursi 03.11.2011 zatvoren


psp.jpg Pokrajinski Sekretarijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Vodoprivredu Konkurs za odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva http://www.psp.vojvodina.gov.rs/?q=node/30 17.10.2011 zatvoren
minkul.jpg Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=57 31.10.2011 zatvoren

minkul.jpg Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Konkurs za sufinansiranje razvoja filmskog scenarija; za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija; za sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih, animiranih i kratkih igranih filmova http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=57 30.10.2011 zatvoren
vojvodinaap11v.jpg Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2011. godinu ("Službeni list AP Vojvodine", broj 23/2010) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 177.580.000,00 dinara.
Konkurs je otvoren do 20. decembra 2011. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2011. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu www.sio.vojvodina.gov.rs
www.sio.vojvodina.gov.rs 20.12.2011 zatvoren
grb_vojvodina1.jpg Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP vojvodini u 2011. godini
http://www.banat.rs/download/NOVA%20RADNA%20MESTA%202011.zip 31.12.2011 zatvoren
grb_vojvodina2.jpg Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2011. godini.
http://www.banat.rs/download/SAMOZAP%202011.zip 31.12.2011 zatvoren
min_oml_spo2.jpg Ministаrstvo omlаdine i sportа Konkurs zа reаlizаciju međunаrodne sаrаdnje u oblаsti omlаdinske politike. http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13 01.09.2011. zatvoren
width_140.height_150.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White.png.gif Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu Sledećim oblastima će biti dat prioritet u 2011:
* Reforma sektora bezbednosti
* ravnopravnost polova
* ljudska prava
Bice data prednost projektima koji podpadaju u ove prioritete u procesu selekcije, ali podrška neće biti ograničena samo na te oblasti. Relevantnost i izvodljivost projekta su od velikog značaja za evaluaciju aplikacija.
http://www.norveska.org.rs/Embassy/bilateral/Development-cooperation/Embassy-fund-2011---Guidelines-for-application/ 31.12.2011. zatvoren

Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Servisi
RCR Banat
Ljudski resursi
JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti
 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANјA

AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

T: 381 21 4881 787 F: 381 21 4881 736

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Na osnovu člana 11. i člana 20. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016), člana 3. i 4. Odluke o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciji projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini („Sl. list AP Vojvodine“, broj 2/2017) i Odluke o pokretanju postupka dodele sredstava putem javnog konkursa Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine broj 136-401-814/2017-01/1 od 17.03.2017. godine

 

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine raspisuje

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti

 

PREDMET I CILj JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Opšti cilј javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi pobolјšanju energetske efikasnosti.

Specifični cilјevi javnog konkursa su stvaranje uslova za racionalno korišćenje energije, pobolјšanje energetske efikasnosti, smanjenje potrošnje energije za grejanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu sanitarne tople vode i električne energije, smanjenje emisije štetnih gasova (uglјen-dioksida, sumpor-dioksida, azotnih oksida itd), povećanje učešća obnovlјivih izvora energije u ukupnom energetskom bilansu Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016), u članu 11, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1007 – Podrška projektima u oblasti energetike i energetske efikasnosti – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 90.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti.

 

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva koja se dodelјuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata rekonstrukcije i sanacije javne rasvete, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije postrojenja za proizvodnju toplotne energije u javnoj svojini, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije termičkih omotača i termotehničkih sistema u objektima u javnoj svojini i izgradnju postrojenja za korišćenje obnovlјivih izvora energije u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Dozvolјeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.

 

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.

Isklјučena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodelјenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su:

 • da je realizacija projekta u skladu sa cilјevima i namenom javnog konkursa;
 • da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014);
  • da je izdat važeći akt nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS

Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:

 1. uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.EE1.01) u dva primerka;
 2. kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
 3. kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
 4. kopiju elaborata energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti (osim za projekte rekonstrukcije i sanacije javne rasvete);
 5. kopiju tehno-ekonomske analize primene predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti izrađene od strane odgovornog projektanta;
 6. kopiju važećeg akta nadležnog organa kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova;
 7. predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova, overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci sa numerisanim stranama (dokument obavezno sadrži datum izrade);
 8. kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave (PIB).

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta. Dozvolјena je upotreba faksimila umesto svojeručnog potpisa ovlašćenog lica podnosioca prijave.

Obrazac prijave (P.EE1.01) se popunjava elektronski i preuzima se sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs ili sa internet stranice Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs.

Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

 

ROK I NAČIN PODNOŠENјA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS

Javni konkurs se objavlјuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Informer“, na internet stranici Pokrajinske vlade i na internet stranici Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prijava za učešće na javnom konkursu se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANјA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-814/2017-01/4 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 24.03.2017. godine do 07.04.2017. godine do 16.00 časova.

Blagovremena prijava je prijava koja je primlјena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 07.04.2017. godine do 16.00 časova. Kada je prijava upućena poštom preporučeno, dan predaje pošti smatra se danom predaje Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA I DODELU SREDSTAVA

Kriterijumi za ocenu projekata i dodelu sredstava su sledeći:

 1. Stepen opšteg uticaja i značaj projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume:
 • povećanje učešća obnovlјivih izvora energije - ocenjuje se sa najviše 10 bodova;
 • smanjenje emisije uglјen-dioksida na godišnjem nivou - ocenjuje se sa najviše 10 bodova;
 • smanjenje potrebne primarne energije na godišnjem nivou koje se postiže primenom predloženih mera - ocenjuje se sa najviše 10 bodova.
 1. Opravdanost projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume:
 • stepen sufinansiranja projekta - ocenjuje se sa najviše 10 bodova;
 • prost period povraćaja investicije - ocenjuje se sa najviše 10 bodova.
 1. Stepen održivosti projekta se ocenjuje sa najviše 20 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume:
 • finansijska održivost - ocenjuje se sa najviše 10 bodova;
 • institucionalna održivost - ocenjuje se sa najviše 10 bodova.
 1. Stepen rizika i izvodlјivost projekta se ocenjuje sa najviše 30 bodova uzimajući u obzir sledeće potkriterijume:
 • procena rizika - ocenjuje se sa najviše 15 bodova;
 • izvodlјivost projekta - ocenjuje se sa najviše 15 bodova.

 

Neće se uzimati u razmatranje:

 1. neblagovremene prijave (prijave pristigle nakon isteka roka predviđenog u javnom konkursu);
 2. nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni javnim konkursom, odnosno, one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene, prijave kojima se traže sredstva u iznosima koji su veći od iznosa predviđenog za dodelu po javnom konkursu);
 3. nepotpune prijave (prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, prijave uz koje nije priložena sva dokumentacija predviđena konkursom, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, prijave koje sadrže nerazumlјive i netačne podatke).

 

DODELA SREDSTAVA

Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Komisija obavlјa stručni pregled podnetih prijava, vrednuje i rangira predložene projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u javnom konkursu i dostavlјa direktoru Uprave predlog odluke o dodeli sredstava sa obrazloženjem predloga u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluku o dodeli sredstava sa obrazloženjem donosi direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o dodeli sredstava se objavlјuje na internet stranici Pokrajinske vlade i na internet stranici Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine narednog dana od dana donošenja iste.

Obaveštenje o rezultatima javnog konkursa dostavlјa se svim učesnicima na javnom konkursu u roku od 7 (sedam) dana od dana objavlјivanja odluke o dodeli sredstava na internet stranici Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Korisnik sredstava zaklјučiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine pozivom na telefon broj 021 4881 783, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu od 24.03.2017. godine do 07.04.2017. godine, ili putem elektronske pošte na adresu radan.bobic@vojvodina.gov.rs.

 Konkurs

                                                                                                                                                                       

28.03.2017

Kontakt informacije
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona +381 (23) 510 567