Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Projektom „Tour de Banat “ do razvoja Cikloturizma u regionu
cyclists-1782947_1280

Jula meseca započeta je realizacija projekta „Tour de Banat“ finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija. Projekat je okupio tri partnera, opštinu Nova Crnja kao nosioca projekta, opštinu Žombolj (Rumunija) i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz jačanje i promociju prekogranične turističke ponude i stvaranje uslova za razvoj cikloturizma.

Jedan od glavnih preduslova za razvoj ovog vida turizma jeste upravo adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga će okviru projekta biti uspostavljen prvi Regionalni centar za razvoj cikloturizma u Srbiji "Tour de Banat" sa sedištem u Srpskoj Crnji i Turistički stop za bicikliste u ombolju - Rumunija. Takođe, projektom je predviđeno  razvijanje interaktivnog turističkog veb portala i mobilne aplikacije, koji će biciklistima koji reše da posete ovaj region pružati sve potrebne informacije o novim biciklističkim rutama (De Tours) i turističkim lokacijama i atrakcijama u okviru njih. Deo projekta biće posvećen i kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata iz sva tri sektora, ali i jačanju kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta.

Sa svim pedviđenim aktivnostima, projekat će doprineti izgradnji održivog kapaciteta za razvoj cikloturizma u prekograničnom regionu, koji će putem integrisanog paketa alata i usluga razvijenih u okviru projekta unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područija i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo.

Ukupna vrednost projekta je 535.933,01 eura, od čega se 455.543,06 eura  finansira iz IPA sredstava, a realizacija projekta trajaće 15 meseci (14.07.2017. – 13.10.2018.).

15.08.2017