Konkursi/fondovi

naslov4

Pregledajte najaktuelnije konkurse i fondove.

Banat
RCR Banat
Odnosi sa medijima

Kao pokretač regionalnih inicijativa i međuopštinskih povezivanja, RC Banat otvoren je za komunikaciju sa svim relevantnim javnostima. Postavljajući standarde u poslovanju, velika pažnja je posvećena sektoru za komunikacije, čiji je jedan od najvažnijih zadataka uspostavljanje i održavanje odnosa sa javnošću.