Aktivnosti na ažuriranju scenarija urbane mobilnosti u gradu Zrenjaninu

U okviru projekta „Prva i poslednja milja mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion – Plus (skraćeni naziv SMILE PLUS), koji se realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog transnacionalnog programa saradnje ADRION, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat radi na ažuriranju optimističkih, umerenih i pesimističkih scenarija urbane mobilnosti u gradu Zrenjaninu.

U skladu sa sa nedavno završenim delom obilaznice oko grada Zrenjanina i očekivanim puštanjem u saobraćaj prve deonice, a znajući da građevinski radovi na svim preostalim delovima dobro napreduju (rok za završetak radova je kraj 2022. godine), prilikom ažuriranja scenarija u obzir će kao vrlo bliska budućnost biti uzeta cela trasa obilaznice. Kako se očekuje da glavni koridori u gradu Zrenjaninu budu oslobađeni teških vozila i tranzitnog saobraćaja, biće na raspolaganju dodatni prostor za organizovanje biciklističkih i traka javnog prevoza, što će se uzeti u obzir u umerenim i optimističnim scenarijima. Još jedan izvestan projekat od velikog značaja za grad Zrenjanin, a koji je trenutno u fazi projektovanja, autoput Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, preuzeće veći deo postojećeg saobraćaja koji prolazi kroz grad, ali će povećati atraktivnost i privredni rast samog grada, što će takođe biti uključeno u buduće scenarije mobilnosti.
U scenarije će takođe biti uključena istraživanja sprovedena o karakteristikama putovanja u toku i nakon COVID 19 pandemije, koja su pokazala da postoji smanjenje intenziteta toka saobraćaja, praćeno značajnim smanjenjem broja autobusa koji saobraćaju na najvažnijim koridorima kroz Zrenjanin. Takođe, smanjena je atraktivnost javnog prevoza od prigradskih naselja do centralne zone grada, zbog dužeg vremena putovanja, i posledično povećana upotreba putničkih automobila kao prvog izbora putovanja, posebno na relaciji prigradska područja – centar grada. Istraživanja su pokazala da je došlo i do neznatnog povećanja broja pešaka i biciklista, kao i blagog smanjena broja saobraćajnih nesreća.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: