RCR Banat On-Line platforma

Poštovani,

U želji da Vam izađemo u susret i omogućimo pohađanje obuka, a shodno situaciji izazvanoj korona virusom, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat od marta 2020. godine obuke namenjene potenijalnim i postojećim MMSPP organizuje online.

Obuke se odvijaju putem Zoom aplikacije, kao virtuelna radionica, gde svaki učesnik ima priliku da u potpunosti prati tok obuke, sa mogućnošću postavlja dodatnih pitanja. Dužina trajanja obuke zavisi od teme. Učešće na obukama je potpuno besplatno, a nakon završetka, svaki polaznik dobija potvrdu o završenoj obuci, koji vam dotavljamo poštom na adresu naznačenu u prijavi.

Za online učešće  neophodna je instalacija Zoom aplikacije na računaru, telefonu ili tablet uređaju. Zoom aplikaciju možete preuzeti na sledećim adresama (Registracija za preuzimanje klijent aplikacije nije neophodna):

Zoom klijent za PC računar:

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Zoom klijent za Android uređaje: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

 Zoom klijent za IOS uređaje: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Nakon prijave od nas ćete dobiti poziv za prisustvovanje obuci sa linkom putem kojeg se možete priključiti obuci u terminu koji je predviđen. Obuku možete pratiti sa ili bez kamere i/ili mikrofona, ali za potpunu interakciju poželjno je da imate mikrofon. Zbog velikog protoka podataka poželjno je da imate stabilnu internet konekciju i ukoliko obuke pratite sa telefona preporučujemo da koristite WiFi mrežu da biste izbegli dodatne troškove.

O terminima obuka i linkovima za prisustvo sesijama svake pojedinačne obuke bićete blagovremeno obavešteni elektronskim putem nakon prijave za željenu obuku.

Vašu zainteresovanost za učešće na obuci možete prijaviti popunjavanjem forme ispod ovog teksta ili mejlom na adresu privreda@rcrbanat.rs

Prijava za obuku

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: