DANUP-2-GAS – REZERVIŠITE VREME!

REZERVIŠITE VREME ZA DOGAĐAJ U OKVIRU DANUP-2-GAS PROJEKTA!

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu spajajući sektore električne energije i gasa..

GOVORNICI IZ HRVATSKE, SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
INFORMIŠITE SE O DanuP-2-Gas PROJEKTU
POČETAK RADA DUNAVSKE ENERGETSKE PLATFORME
DETALJNIJE SE INFORMIŠITE O BIOMASI, OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I SEKTORU GASA U PARTNERSKIM ZEMLJAMA
Za više informacija rezervišite vreme za

DOGAĐAJ U OKVIRU DanuP-2-Gas PROJEKTA

  1. septembar 2021. godine, sa početkom u 9.30 h

HIBRIDNI DOGAĐAJ
Moguće je i onlajn i lično učešće na događaju u Zagrebu (Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – nephodna je registracija učesnika koja će se vršiti do popunjenosti slobodnog prostora u sali) . Više detalja uskoro.
*Postoji mogućnost da se zbog promene situacije zbog COVID-19 događaj u okviru DanuP-2-Gas projekta održi samo onlajn. Organizatori događaja ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi sa putnim troškovima koji bi mogli nastati.
*Događaj u okviru DanuP-2-Gas projekta će se održati na engleskom jeziku

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: