DANUP-2-GAS – REZERVIŠITE VREME!

REZERVIŠITE VREME ZA DOGAĐAJ U OKVIRU DANUP-2-GAS PROJEKTA!

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu spajajući sektore električne energije i gasa..

GOVORNICI IZ HRVATSKE, SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
INFORMIŠITE SE O DanuP-2-Gas PROJEKTU
POČETAK RADA DUNAVSKE ENERGETSKE PLATFORME
DETALJNIJE SE INFORMIŠITE O BIOMASI, OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I SEKTORU GASA U PARTNERSKIM ZEMLJAMA
Za više informacija rezervišite vreme za

DOGAĐAJ U OKVIRU DanuP-2-Gas PROJEKTA

  1. septembar 2021. godine, sa početkom u 9.30 h

HIBRIDNI DOGAĐAJ
Moguće je i onlajn i lično učešće na događaju u Zagrebu (Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – nephodna je registracija učesnika koja će se vršiti do popunjenosti slobodnog prostora u sali) . Više detalja uskoro.
*Postoji mogućnost da se zbog promene situacije zbog COVID-19 događaj u okviru DanuP-2-Gas projekta održi samo onlajn. Organizatori događaja ne preuzimaju nikakvu odgovornost u vezi sa putnim troškovima koji bi mogli nastati.
*Događaj u okviru DanuP-2-Gas projekta će se održati na engleskom jeziku

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: