Energetska bezbednost u dunavskom regionu: korišćenje obnovljivih izvora

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat sa još 23 partnera i saradnika iz zemalja Dunavskog regiona učestvuje u realizaciji projekta “Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy – DanuP-2-Gas” u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Realizacija projekta traje do kraja 2022. godine, a ukupan budžet projekta je 2.553.726,85 EUR.
Projekat DanuP-2-Gas donosi inovativni model za pokretanje energetske bezbednosti i raznovrsnosti u Dunavskom regionu kombinacijom energije iz biomase i viška energije iz obnovljivih izvora. Naime, Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza fosilnih goriva (uglavnom iz Rusije), dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. Opšti udeo potrošnje energije iz fosilnih goriva je iznad 65%, dok udeo potrošnje energije iz obnovljivih izvora ostaje alarmantno nizak, oko 20%. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu spajajući sektore električne energije i gasa.
Opšti cilj projetka je osiguranje diverzifikacije izvora energije i osnaživanje strategija proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora u dunavskom regionu kroz unapređenje povezanosti električne energije i gasa u regionalnom energetskom planiranju.
Najznačajniji projektni rezultati su: uspostavljanje Dunavske energetske platforme (interdisciplinarna platforma koja će služiti kao izvor informacija i veza između relevantnih aktera kako bi se osigurao efikasan protok informacija, prenos znanja i sinergijska saradnja u pravcu efikasnog skladištenja i planiranja energije); razvoj Transnacionalnog atlasa obnovljive energije (poseban alat koji će pružati međunarodne podatke o biomasi i energetskoj infrastrukturi i omogućiti bolju eksploataciju postojećih potencijala energije iz biomase u Dunavskom regionu); Transnacionalna procena infrastrukture i biomase i izrada Prethodne studije izvodljivosti spajanja sektora; procena politika i izrada Transnacionalne strategije za efikasno spajanje sektora i izrada Kataloga subvencija i održavanje radionica za buduće projekte i finansiranje.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: