Ako se uzme u obzir činjenica da je Republika Srbija na poslednjem mestu po energetskoj efikasnosti u Evropi, neophodno je da svaka lokalna samouprava ozbiljno pristupi ovom problemu i kontinuirano i sistematično radi na uvođenju koncepta energetske efikasnosti kroz implementaciju projekata i kontinuiranu edukaciju u cilju opšteg podizanja svesti stanovništva.

U tom smislu, Opština Nova Crnja, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, će u okviru ovog projekta izraditi projekat arhitekture sa elaboratoma energetske efikasnosti za školu i zabavište „4.oktobar“ u Vojvodi Stepi, izraditi brošure o energetskoj efikasnosti i organizovati javne školske časove na temu energetske efikasnosti u svim osnovnim školama u opštini.

Cilj projekta:

Podizanje svesti stanovništva i jačanje kapaciteta u obrazovanju u oblasti energetske efikasnosti u cilju dostizanja ravnomernijeg lokalnog i regionalnog razvoja.

Period implementacije:

Maj –novembar 2019. godine

Vrednost projekta:

1.175.000 RSD

Izvor finansiranja:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: