Fond za ljudska prava (HRF)

Holandija promoviše poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda svakog građanina. Ljudska prava su kamen temeljac ljudskog dostojanstva, slobode i razvoja i predstavljaju osnovu za otvorena i slobodna društva širom sveta. Ne može biti demokratije ili vladavine zakona ako se ta prava ne promovišu i zaštite. Holandija ima bogatu tradiciju odbrane ljudskih prava, kako kod kuće tako i u inostranstvu. Učiniti to je moralna i zakonska obaveza, pored koje poštovanje ljudskih prava vodi u stabilniji i prosperitetniji svet, što takođe koristi i Holandiji.

Fond za ljudska prava je instrument kojim ambasade podržavaju aktivnosti lokalnih organizacija civilnog društva čiji je cilj zaštita i promocija ljudskih prava. Projekti doprinose sprovođenju obaveza u vezi s ljudskim pravima.

Detalje konkursa i dokumentaciju pogledajte na https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/serbia/and-the-netherlands/human-rights-fund-hrf

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: