Izabrani najbolji mentori Srbije na dodeli priznanja “Mentor Award 2018”

Beograd, 07.jun 2019 – Priznanje „MENTOR AWARD 2018“ najuspešnijim mentorima Srbije ove godine dodeljeno je u 2 kategorije, za zrela preduzeća i za početnike, a najbolji mentor u obe kategorije  je Ljiljana Marković iz Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd.  Drugo mesto u kategoriji zrelih predzeća zauzeo je Branko Brković iz Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, a u kategoriji start up firmi drugu poziciju osvojila je Milica Čukarić iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Treće mesto u kategoriji zrelih preduzeća dele Nataša Jovanović iz Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ i Saša Dedeić iz Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ koji je takođe zauzeo i treće mesto u kategoriji start up preduzeća.

Događaj su otvorili Radoš Gazdić, v.d. direktora Razvojne agencija Srbije,  Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede Republike Srbije; Takaši Hibino, zamenik šefa predstavništva JICA Balkan kancelarije i  Ana Žegarac, direktor sektora za međunarodnu saradnju  Razvojne agencije Srbije – direktor Projekta.

Dodela priznanja “Mentor Award 2018” obuhvatila je učešće svih mentora iz Srbije koji su pružili uslugu  mentoriga preduzećima. Na ovaj način mentori su imali priliku da pokažu ne samo projekte na kojima su radili, i izazove sa kojima su se susretali već i rešenja koja su primenjivali za konkretne probleme. Razmena ovih iskustava sa terena se pokazala kao najbolji način da se dodatno unapredi rad svih mentora. Najbolje mentore birali su sami mentori među sobom, na osnovu podataka o povećanju prodaje, razvoju i inovativnim postignućima u preduzećima koja su obučavali. Priznanja najboljim mentorima dodelili su Takaši Hibino (JICA Balkan), Ana Žegarac (direktor sektora za međunarodnu saradnju Razvojne agencije Srbije) i Takaši Kimura (JICA konsultant iz Japana).  Dodeli nagrada prisustvovali su i partneri  iz regiona, iz Republike Srpske, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine i Makedonije.

-Nakon svih ovih godina projekat danas broji 70 obučenih, sertifikovanih mentora iz 16 razvojnih agencija i više od 2000 zadovoljnih korisnika. Naše analize su pokazale da je u svim tim kompanijama za poslednjih 14 godina mentoring doprineo povećanju broja zaposlenih za 10%, povećanju ukupnih prihoda za više od 15%, a nakon evaluacije svih korisnika  98% je onih koji se izjašnjavaju da bi ovu uslugu koristili ponovo. Projekat je prilično razvijen, ali moramo stalno da radimo na promociji dobrih rezultata i dobre prakse i to od strane kompanija koje su kroz ovaj projekat imale na raspolaganju 25 sati besplatnog mentoringa za startup-ove ili 50 sati za zrela preduzeća. Na taj način ćemo zainteresovati i neka nova preduzeća da se prijave, a samo u ovoj godini iz programa RAS-a i Programa standardizovanog seta usluga, Ministarstva privrede imaćemo više od 400 novih korisnika – izjavila je Ana Žegarac, direktor sektora za međunarodnu saradnju Razvojne agencije Srbije.

Uručenje priznanja i dvodnevni skup mentora deo je projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MMSPP u zemljama zapadnog Balkana“, koji Razvojna agencija Srbije razvija već više od 12 godina sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), uz podršku  Ministarstva privrede Republike Srbije.  Ovom prilikom dodeljeni su sertifikati i za 14 novih mentora koji su obučeni u ovoj godini.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: