JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – Nabavka mobilnih pumpi, cevi i agregata

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Nabavka mobilnih pumpi, cevi i agregata
Referentni broj objave: 1283/Regional Agency for Socio-Economic Development – Banat Ltd. Zrenjanin/32260/30.03.2016-9
Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat DOO. Zrenjanin namerava
da dodeli ugovor za nabavku mobilnih pumpi, cevi i agregata u Zrenjaninu,
Republika Srbija uz finansijsku pomoć Rumunija Srbija IPA prekograničnog
programa Evropske Unije. Tenderski dosije je moguće preuzeti na web adresi

Rok za dostavljanje ponuda je 30. jun 2016 u 10:00 po lokalnom vremenu.

Tenderska dokumentacija: Dossier 3226030.03.2016-9 Mobile pumps, tubes and Mobile aggregate

Awardnotice Mobile pumps, tubes and Mobile Aggregate supply

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: