Konkurs „ Pokrenimo našu decu“

Kompanija „Knjaz Miloš“ i brend Akva Biva, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Srpskim savezom profesora fizičkog vaspitanja i sporta, raspisali su treći Konkurs „Pokrenimo našu decu“ za sve osnovne škole.

Najbolja odeljenja, ukupno 36 iz cele zemlje, i ovog puta mogu da osvoje vredne nagrade – sadržajne pakete rekvizita za fizičku aktivnost. Tri prvoplasirana odeljenja, osim paketa rekvizita, osvojiće i vaučere za putovanja za učitelje, kao i sedmodnevnu rekreativnu nastavu, dvodnevni i jednodnevni izlet za sve učenike odeljenja.

            Za učešće na nagradnom konkursu neophodno je poslati prijavu do 4. novembra 2019. godine.

Prijavljeni učesnici u periodu od 21. decembra 2019. do 13. januara 2020. godine dostavljaju sledeće Materijale koje će ocenjivati komisija:

  • Video snimak u trajanju od maksimalno 2 minuta gde se prikazuju ponuđeni modeli vežbanja iz programa PONADE
  • Video snimak u maksimalnom trajanju od 1 minut gde se prikazuje kreativni model vežbanja koji su osmislili đaci u saradnji sa učiteljima.
  • Popunjen plan vežbanja za školsku 2019/20 (poslati skeniran i overen pečatom i potpisom direktora škole zajedno sa ostalim materijalom) – Prilog 1.
  • Potvrdu potpisanu i overenu od strane direktora škole da je program vežbi sa kojima konkurišu za bodove uvršten u godišnji plan rada škole

Detalje i priloge za prijavu pogledajte na linku; http://www.mpn.gov.rs/do-4-novembra-prijave-za-konkurs-pokrenimo-nasu-decu/

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: