Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u opštini Sečanj u 2024. godini

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između Opštine Sečanj, Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj-Banat i Fondacije Ana i Vlade Divac, a uz podršku USAID-ovog Projekta „Velika mala privreda“, implementacioni partner Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj-Banat raspisuje:

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U OPŠTINI SEČANJ U 2024. GODINI

Info sesija za sve zainteresovane učesnike konkursa održaće se u zgradi Opštine Sečanj (Vožda Karađorđa 57, Sečanj) 17.05.2024. sa početkom u 10:30h.

Dokumenta za preuzimanje:

Tekst konkursa

Obrazac 1

Obrazac 2

DODATNO OBAVEŠTENJE:

Konkurs je produžen do 04. juna 2024 godine. U nastavku je odluka i obaveštenje o produženju Konkursa.

Odluka

Obaveštenje

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: