Krediti za izgradnju objekata garancijskog fonda AP Vojvodine

OBLAST FINANSIRANjA

Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija:

 • silosa
 • podnih skladišta
 • hladnjača
 • objekata za uzgoj, držanje i promet životinja i drugih objekata vezanih za poljoprivrednu proizvodnju
 • objekata za obavljanje proizvodnih i uslužnih delatnosti
 • kao i nabavka prateće opreme

KOME SU NAMENjENI

Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

 • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
 • Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu .

Fizička     lica     –     nosioci     registrovanih      porodičnih     poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:

 • Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj  banci  i  prijavljen  Upravi  za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Detalje i dokumentaciju možete pogledati OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: