Ministar  Đerlek u poseti RCR Banat

Dana 09.03.2023. godine Reginalni centar za društveno – ekonomski razvoj – Banat posetio je ministar zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek.

Ministar je obišao prvu pametnu zgradu u Banatu koja je rezultat projekta „Pametna i održiva potrošnja energije”, a koji je realizovan u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. 

Darko Vukić, rukovodilac sektora za finansije i IT , sa kolegama Milenom Maksimović, Dejanom Nenadovićem i Stanislavom Žirovićem predstavili su postignute rezultate tokom 20 godina poslovanja RCR Banat i tom prilikom  istakli da je zahvaljujući RCR Banat realizovano 47 međunarodnih projekta i privučeno 9 miliona evra u region Banata.

Ministar Đerlek istakao je važnost saradnje  Regionalnog centra Banat sa svojim osnivačima i dodao da je bavljenje regionalnim razvojem na više nivoa i kroz intenzivnu međuresornu saradnju, objedinjavanjem svih potencijala opština, gradova, okruga i regiona, jedini način da se postignu dugoročni rezultati

On je pohvalio izuzetnu produktivnost Regionalnog centra Banat i energiju koju njegovi predstavnici ulažu u razvoj opština i gradova Banata i najavio čvrstu saradnju sa resornim kabinetom.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: