U savremenim uslovima, efikasan i uspešan razvoj lokalnih zajednica je teško zamisliti bez strateškog planiranja koje treba da dovede do poboljšanja socio-ekonomskog okvira zajednice, ali i da služi kao sredstvo za prevazilaženje prepreka razvoju i za podsticanje ulaganja.

Projekat predviđa izradu strateškog plana razvoja opštine Nova Crnja participativnom metodom uz aktivno uključivanje lokalnih predstavnika javnog, poslovnog i nevladinog sektora.

 

Cilj projekta:

Doprinos procesima pridruživanja EU putem podizanja kapaciteta jedinica lokalnih samopuprava za strateško planiranje putem efikasnijeg korišćenja postojećih resursa i planom aktivnosti za njihovu upotrebu koji će doprineti boljim uslovima za razvoj građana i građanki opštine Nova Crnja.

 

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

Oktobar 2014 – Jun 2015. godine

 

Vrednost projekta:

1.582.000,00 RSD

 

IZVOR FINANSIRANJA:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

AKTIVNOSTI

INSTAGRAM
No images found!
Try some other hashtag or username

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: