Education to easier employment – E3

(Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja)

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat doo je u partnerstvu sa još 9 institucija realizovao projekat „Obrazovanjem do lakšeg zapošljavanja“ („EDUCATION TO EASIER EMPLOYMENT – E3“). Kao najvažniji rezultat projekta se izdvaja uspostavljanje   Regionalnog edukativnog centra Banat (REC Banat) koji je postao nosilac institucionalnog sistema neformalnog obrazovanja u regionu.

CILJ PROJEKTA:

Doprinos smanjenju dugoročne nezaposlenosti, kroz stvaranje partnerskih odnosa u procesu učenja i razvoja Banata kao naprednog društva zasnovanog na znanju, sa više i boljih radnih mesta i većom socijalnom kohezijom.

PARTNERI:

Vodeći partner:
  • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, Zrenjanin
Partneri:
  • Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad;
  • Gradska uprava Zrenjanin;
  • Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad;
  • Regionalna privredna komora Pančevo;
  • Regionalna privredna komora Zrenjanin;
  • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu;
  • Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin;
  • Opština Kovačica
  • Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Novi Bečej.

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

15 meseci, 01.09.2013. – 01.03.2015. godine

VREDNOST PROJEKTA:

224.776,00 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

IPA Program – Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji (Ugovorno telo – Austrijska razvojna agencija)

* više o projektu: www.recbanat.rs.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: