Obuka za pisanje predloga projekata za zaposlene u srednjim školama sa teritorije Grada Zrenjanina

Vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u Srbiji g-din Oskar Benedikt u poseti Regionalnom edukativnom centru Banat

RCR Banat je u partnerstvu sa Regionalnim edukativnim centrom Banat, a pod pokroviteljstvom Grada Zrenjanina, 5 maja održao i drugu obuku na temu pripreme predloga projekata za zaposlene u srednjim školama sa teritorije Grada Zrenjanina, koja će unaprediti kapacitete škola da maksimalno iskoriste dostupne izvore finansiranja na nacionalnom i međunarodnom nivou koji su na raspolaganju Srbiji.

Obuka je realizovana u prostorijama Regionalnog edukativnog centra Banat u Zrenjaninu, a nakon završetka  predstavnicima osnovnih i srednjih škola uručeni su sertifikati o uspešno završenoj obuci.

Dodeli sertifikata prisustvovali su i vršilac dužnosti šefa Delegacije EU u Srbiji g-din Oskar Benedikt, ministarka za evropske integracije Vlade Republike Srbije g-đa Jadranke Joksimović, direktor kancelarije Austrijske razvojne agencije u Srbiji g-din Klaus Kaper, direktor sektora za regionalni razvoj Razvojne agencije Srbije g-din Slobodan Petrović i gradonačelnik Zrenjanina g-din Čedomir Janjić, koji su posetili Regionalni edukativni centar Banat i upoznali se s aktivnostima centra koji posebnu pažnju poklanja upravo saradnji sa Evropskom unijom, projektima prekogranične saradnje i različitim vrstama edukacije.

Kasnije istog dana gosti su se pridružili manifestaciji proslave dana Evrope u sportskoj hali „Medison“, a u sklopu manifestacije održan je i Sajam projekata Evropske unije “EU i Srbija na delu”, na kom je predstavlјeno više od 30 aktuelnih projekata koje Evropska unija podržava u Vojvodini. RCR Banat se u saradnji sa partnerima na sajmu predstavio sa nekoliko projekata:  „Obrazovanjem do lakseg zapošljavanja“ finansiran od strane IPA Programa – Socijalno-Ekonomskog razvoja dunavske regije u Srbiji;  „ Zajedničko upravljanje rizicima od poplava“ finansiran od strane IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija; „Zajednički razvoj studije o kapitalizaciji rumunsko-srpskih turističkih potencijala kanala Begej i promocija prekograničnih investicija“ finansiran od strane IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: