Obuka za pisanje projekata za predstavnike osnovnih škola Grada Zrenjanina

Obuka za pisanje projekata za predstavnike osnovnih škola Grada Zrenjanina

RCR “Banat” u partnerstvu sa Regionalnim edukativnim centrom “Banat” pod pokroviteljstvom Grada Zrenjanina, održao je obuku za pripremu predloga projekata za zaposlene u osnovnim školama sa teritorije Grada Zrenjanina, koja će unaprediti kapacitete škola da maksimalno iskoriste dostupne izvore finansiranja na nacionalnom i međunarodnom nivou koji su na raspolaganju Srbiji.

Obuka je realizovana u prostorijama Regionalnog edukativnog centra “Banat”, u Ulici dr Kornela Radulovića u Zrenjaninu. Predstavnike škola pozdravili su gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i direktorka RCR “Banat” Irena Živković, poručivši da je obučenost za izradu projekata jedan od značajnih preduslova za konkurisanje za sredstva iz nacionalnih i evropskih fondova, kojih će biti sve više u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Obuka je realizovana po metodologiji RCR “Banat” i zasnivala se na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama, praktičnim informacijama i radionicama, tokom kojih su polaznici prošli kroz sve značajne faze pripreme i razvoja projekta. Na ovaj način, polaznicima je bilo omogućeno sagledavanje “projekta“, kao jedinstvenog procesa sastavlјenog iz niza aktivnosti, i svih uslova koji su neophodni da se ispune zahtevi donatora.

Nakon završetka ove obuke, obuka će se takođe organizovati i za predstavnike srednjih škola.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: