Održan CIRCLab kamp u Zrenjaninu

U okviru projekta CIRCLE, 9. i 10. juna 2022. godine RCR Banat je organizovao CIRCLab kamp u Zrenjaninu. Glavni ciljevi CIRCLab kampa Zrenjanin bili su predstavljanje rezultata projekta CIRCLE, promocija urbanih laboratorija i cirkularnog pristupa upravljanju otpadom (otpad elektronske i električne opreme – WEEE), predstavljanje primera dobre prakse upravljanja otpadom, unapređenje znanja učesnika CIRCLab-a, razmena iskustava i ideja među učesnicima i podizanje svesti među različitim ciljnim grupama, sa posebnim fokusom na školsku decu.

Događaj je organizovan uz podršku Gradske uprave grada Zrenjanina, uz prisustvo gradonačelnika grada Zrenjanina, direktora Javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo, ostalih zainteresovanih strana i članova CIRCLab zajednice, ali i drugih partnera na projektu iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prvi dan je bio posvećen prezentacijama i radionicama, sa osnovnom temom uspostavljanja inovativnog modela upravljanja gradskim otpadom (po principima cirkularne ekonomije), pitanjima otpada u urbanim sredinama i mogućim rešenjima, kao i značaju sistemskog pristupa upravljanja otpadom za lokalnu zajednicu.

Drugi dan je imao dva dela. Prvi deo posvećen predstavljanju dobrih praksi cirkularne ekonomije u regionu, a drugi deo posvećen javnim časovima za osnovce, s obzirom da su tri osnovne škole iz grada Zrenjanina bile uključene u WEEE Pilot akciju organizovanu u prethodnom periodu u gradu Zrenjanina, kada je prikupljeno više od 5 tona WEEE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: