Održan okrugli sto u okviru projekta BANATSMART

Dana 4 aprila 2018 godine u velikoj Sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu, održan je Okrugli sto koji je organizovan u okviru projekta „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću efikasnost – BanatSmart“.

Tema okruglog stola bila je posvećena uštedama energije koje se mogu ostvariti kroz adekvatno upravljanje potrošnjom u javnoj rasveti, kao i svim drugim  ustanovama i organizacijama od opšteg (javnog) interesa, poput lokalne administracije, kulturnih, sportskih, obrazovnih institucija itd.

Od ukupno 74 prisutnih na ovom događaju bili su predstavnici projektnih partnera, predstavnici lokalnih samouprava Srednjebanatskog i Južnobanatskog upravnog okruga, predstavnici obrazovnih institucija, javnih preduzeća, kao i predstavnici privatnog sektora.

Projekat realizuje Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, u partnerstvu sa Opštinom Plandiste, opštinom Rekaš iz rumunije i Aencijom za upravljanje energijom Temišvarskog okruga a uz finansijsku podršku Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija (Interreg – IPA CBC Romania Serbia Programme), sa osnovnim ciljem poboljšanja energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: