Održan prvi modul edukacije programa obuke za evropsku teritorijalnu saradnju

U cilju podizanja kompetencija svojih članova u Srbiji, Akreditovana organizacija – Klaster za međunarodnu saradnju TERIS iz Slovenije je u saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, tokom 24. i 25. aprila u Zrenjaninu organizovao Obuku za evropsku teritorijalnu saradnju. Obuka se sastoji iz dva modula, prvog – teoretskog, koji je održan u Zrenjaninu i drugog – praktičnog, koji će biti održan 4.-5. juna u Zaječaru, i namenjena je projektnim menadžerima za razvojne programe teritorijalne/regionalne saradnje. Učesnici će nakon edukacija polagati završni ispit i imati priliku da steknu EOK sertifikat (Evropski okvir kvalifikacija) pod nazivom „Menadžer projekta – programa razvojne teritorijalne/regionalne saradnje“, validan u Evropskoj uniji. Osnovni cilj ove obuke je sticanje praktičnih znanja zasnovanih na prenosu iskustva u upravljanju projektima i pisanju projektnih aplikacija, gde polaznici imaju priliku da dobiju mnoštvo ideja i konkretnih projekta koji će im omogućiti da se prijave na odgovarajuće pozive.

Klaster za teritorijalnu saradnju TERIS je neprofitna nevladina organizacija, koja umrežava i okuplja međunarodne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom i znanjem iz više od sto različitih profila. Funkcioniše kao mreža znanja i kompetencija na principu partnerskih odnosih koja kombinuje znanja i iskustva članova, a svoja partnerstva gradi kroz usluge povezivanja organizacija iz sva 4 sektora – javnog, privatnog, obrazovnog i nevladnog sektora. Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat je član TERIS-a od njegovog osnivanja, od 2017. godine i ova obuka je samo jedna u nizu zajedničkih akcija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: