Održana početna konferencija projekta „ Pametna i održiva potrošnja energije – SASEC”

U u Centralnoj biblioteci Politehničkog univerziteta u Temišvaru, 30. oktobra 2019. godine, održana je početna konferencija projekta „Pametna i održiva potrošnja energije“, akronim SASEC, finansiranog od strane Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Konferenciju su organizovali partneri na projektu, Grad Temišvar, Grad Zrenjanin (kao vodeći partner), Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, kako bi se predstavio projekat, predviđene aktivnosti i očekivani rezultati, a sve sa ciljem da se veći broj ljudi i institucija upozna sa projektom i benefitima koji će sam projekat doneti nakon implementacije.

Konferencija je izazvala veliko interesovanje, a među brojnim učesnicima bilo je i predstavnika lokalnih univerziteta (profesori, studenti doktorskih studija kao i redovni student), javnih uprava na lokalnom i okružnom nivou, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, udruženja i kompanija koje se bave očuvanjem energije i energetskom efikasnošću, profesora iz srednjih škola koje su uključene u projekat, predstavnika medija, kao i projektnih partnera iz Srbije i Rumunije.

Svi partneri su predstavili svoju ulogu i sve aktivnosti koje će biti realizovane, sa posebnim akcentom na najvažniju investiciju predviđenu projektom, kao i važnosti obuka koje će biti organizovane za ciljne grupe sa obe strane granice. Takođe su naglašene i aktivnosti koje se tiču istraživanja i prikupljanja podataka o energetskoj efikasnosti zgrada u javnom vlasništvu i sistema za inteligentno praćenje potrošnje energije u školama koje će se sprovesti u okviru projekta.

Tokom konferencije prisutni su pokazali veliko interesovanje za teme koje su predstavljene od strane projektnih partnera, kao i spremnost da se uključe u realizaciju aktivnosti na projektu. Projekat je počeo sa realizacijom juna 2019. godine i trajaće do marta 2021 godine, a ukupna vrednost projekta iznosi 852.001,50 evra za planirane aktivnosti sa obe strane granice.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: