Održana početna konferencija projekta „Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup“

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – „Banat“ u saradnji sa Gradom Zrenjaninom 05.10.2022.organizovali su početnu konferenciju projekta „Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup“.

Pozdravne reči početku konferencije uputili su u ime domaćina gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, kao i Til Barmeier, direktor GIZ projekta. O načaju projekta govorio je Darko Vukić, operativni menadžer projekta, na temu „Solarna energija u energetskoj tranziciji Srbije i dekarbonizacija energetskog sektora“ govorio je prof Filip Kuljić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, ekspert na projektu.

Gradonačelnik Salapura je obraćajući se prisutnima izrazio zadovoljsvto što se danas razgovara o veoma bitnoj, životnoj temi kada je u pitanju ne samo naš grad i Srbija, već i Evropa, a to je energetska tranzicija i mogućnosti koje se kroz ovaj projekat mogu realizovati. 
– Posebno mi je drago što je Grad Zrenjanin ponovo u prilici da sarađuje s nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i verujem da ćemo zajedno  kroz ovaj projekat napraviti još jedan iskorak kada je u pitanju Zelena agenda-istakao je gradonačelnik.

Direktor GIZ projekta Til Barmeier istakao je da se kroz ovaj projekat pokušava obezbediti što više električne energije za spopstvene potrebe, najčešće putem solarnih ploča na krovovima zgrada.
– Kroz ovaj projekat bavimo se sa tri glavne aktivnosti. Prva se odnosi na regulatorni okvir zajedno sa glavnim partnerom na projektu Ministarstvom energetike, u okviru čega se pokušava da se poboljša zakonodavni okvir u ovoj oblasti. Kroz drugi deo projekta pokušavamo da radimo na izgradnji kapaciteta svih strana, dok kroz treću aktivnost građanima i svim zainteresovanima za podizanje solarnih panela približavamo  informacije kako bi podigli svest o značaju solara u proizvodnji električne energije – pojasnio je Barmeier.

Iz RCR Banat ukazali su da je aktuelna kriza još jednom potvrdila neophodnost energetske tranzicije i prelaska sa klasičnih na zelene izvore energije. Time je, naveli su veći značaj ovog projekta čija realizacija traje do januara 2023. godine, a projekat će u ovaj proces uključiti pre svega lokalne samouprave, kao nosioce energetske tranzicije, ali i energetske stručnjake, obrazovne institucije, nevladine organizacije i građane. Različite aktivnosti na projektu između ostalog podrazumevaju stvaranje preduslova za iskorišćenje potencijala solarne energije u regionu i podizanje svesti o korišćenju solarne energije i prozjumer pristupu. Takođe, aktivnosti na projektu uticaće na povećanje regionalnih kapaciteta u oblasti obnovljivih izvora energije i sprovođenje prozjumer pristupa, uvažavajući socijalne aspekte u kreiranju i sprovođenju energetskih politika i mera. 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: