Održana XXX redovna sednica Skupštine članova

U konferencijskoj sali hotela “Vojvodina” u Zrenjaninu 14.11.2017.  održana XXX redovna sednica Skupštine članova Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat. Za predsedavajućeg sednice izabran je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. U prisustvu većine članova osnivača sednicu je otvorila direktorka RCR Banat-a Irena Živković. Predsedavajući je prisutnima predočio ugovor o finansiranju operativnih troškova za rad i poslovanje RCR Banat-a za period 2018- 2021. godine. Osim uobičajenih, redovnih tačaka dnevnog reda, poput usvajanja zapisnika sa prethodne sednice i tekućih pitanja, Skupština RCR Banat-a razmatrala je i Informaciju o predstojećem pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, kao i mogućnost o novoj saradnji na projektu kojim bi se rešilo prečišćivanje otpadnih voda na nivou lokalnih samouprava.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: