Održana XXX redovna sednica Skupštine članova

U konferencijskoj sali hotela “Vojvodina” u Zrenjaninu 14.11.2017.  održana XXX redovna sednica Skupštine članova Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat. Za predsedavajućeg sednice izabran je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. U prisustvu većine članova osnivača sednicu je otvorila direktorka RCR Banat-a Irena Živković. Predsedavajući je prisutnima predočio ugovor o finansiranju operativnih troškova za rad i poslovanje RCR Banat-a za period 2018- 2021. godine. Osim uobičajenih, redovnih tačaka dnevnog reda, poput usvajanja zapisnika sa prethodne sednice i tekućih pitanja, Skupština RCR Banat-a razmatrala je i Informaciju o predstojećem pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, kao i mogućnost o novoj saradnji na projektu kojim bi se rešilo prečišćivanje otpadnih voda na nivou lokalnih samouprava.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: