Opštine Nova Crnja i Sečanj potpisale ugovore o realizaciji projekata sa sa pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je u petak, 10. maja 2019. godine, organizovao potpisivanje ugovora sa jedinicama lokalnih samouprava iz AP Vojvodine kojima su odobrena sredstva po osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja.

RCR Banat je kao projektni partner učestvovao u pripremi projekata sa svoja dva osnivača (Opštinom Nova Crnja i Opštinom Sečanj) i oba projekta su odobrena za finansiranje. Opštini Nova Crnja su odobrena sredstva za realizaciju projekta „Energetska efikasnost od strateškog značaja za razvoj lokalne zajednice“, u okviru koga će biti izrađen Projekat arhitekture sa elaboratom energetske efikasnosti za školu i zabavište „4.oktobar“ u Vojvodi Stepi, ali i izrađene brošure i održani javni časovi  o energetskoj efikasnosti. Opština Sečanj će realizovati projekat „Sistematičan razvoj kroz unapređenje turističke ponude u opštini Sečanj“, u okviru koga će izraditi projektno-tehničku dokumentacija za izgradnju i opremanje kampa na Tamišu u Sečnju, Analizu turističkih potencijala i trenutne turističke ponude na području opštine Sečanj, organizovati studijsku posetu vršačkoj regiji i niz radionica sa predstavnicima institucija i organizacija čije delovanje je usko povezano sa razvojem turizma u opštini.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: