Poziv za učešće na prezentaciji programa podrške direktnim investicijama Vlade Republike Srbije

U okviru ovogodišnjeg nastupa RCR Banata na sajamskoj manifestaciji ZRBIZNET biće organizovana promocijia Programa podrške direktnim investicijama Vlade Republike Srbije koji u partnerstvu sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije.

Program je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine, koja imaju pozitivno poslovanje, izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, koja u poslednjih 12 meseci nisu smanjivala broj zaposlenih za više od 10% i do sada nisu koristili podsticajna sredstva za isti investicioni projekat.

Tim povodom i zvanično Vas pozivamo da prisustvujete promociji koja će se  održati u petak 21.09.2018.g. sa početkom u 12 časova u Maloj sali Kristalne dvorane, Karađorđev trg bb, Zrenjanin. Vaše prisustvo možete potvrditi na imejl adresu office@rcrbanat.rs

Preuzmi

  1. Više o Programu (http://ras.gov.rs/aktuelno/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-privlacenje-direktnih-investicija )
  2. Vodič ( prilog – Podsticaji korak po korak)

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: