Prijavite se za Green Innovation and Investment Forum u Štutgartu!

Da li ste osnivač start-up firme na polju eko tehnologija koji traži finiansijska sredstva i podršku? Prijavite se na Green Innovation and Investment Forum koji će se 20-og i 21-og Februara 2018 odžati u Štutgartu i pronađite partnere za (start-up) finansiranje, razvoj ili licenciranje vaših tehnologija ili bisnis ideja!
Sa fokusom na “Smart Green Industry”, Forum je industrijski orjentisan događaj, na kom se traže inovativne poslovne ideje i inovativni koncepti iz sektora zelenih tehnologija. Prilagođena rešenja iz područja kao što su inženjerstvo životne sredine, zelene IT, resursi i energetska efikasnost, pametna mreža, efikasnost materijala ili pametna proizvodnja su pogodna za prijavu.
Ako je vaše rešenje uverljivo, dobićete priliku da predstavite svoju poslovnu ideju investitorima i marketinškim akterima. U pauzama, biće vremena za razgovore sa donosiocima odluka, ekspertima i investitorima.
Izabrane ideje imaće pravo pristupa personalizovanom Green Training danu (20-og Februara 2018).
Događaje je organizovan u okviru EcoInn Projekta implementiranog u okviru Danube Transnational Programa i kofinansiran je od fondova Evropske Unije (ERDF i IPA učešće). Učešće je besplatno za start-up preduzeća, istraživače i osnivače.
Zainteresovana start-up preduzeća i kompanije mogu se prijaviti na linku http://green-inno-forum.eu/#apply-attend

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: