U okviru Fonda za inovacionu delatnost uspostavljena je centralna Kancelariju za transfer tehnologije čiji zadatak je da pruža podršku lokalnim centrima za transfer tehnologije, naučnoistraživačkim organizacijama, kao i drugim organizacijama koje pružaju podršku inovacijama, a sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.

Svoj mandat, Kancelarija ispunjava realizacijom Programa transfera tehnologije, u okviru koga se identifikuju istraživanja sa komercijalnim potencijalom i kojima se pruža dalja podrška kako bi se komercijalna spremnost podigla na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Usluge: 

  • Prijem opisa pronalazaka/inovacija
  • Ocena tehnološke i komercijalne spremnosti predloženih pronalazaka/inovacija
  • Podizanje nivoa komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije (finansijska podrška)
  • Definisanje strategije za komercijalno iskoriščavanje pronalska/inovacije
  • Sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje pronalska/inovacije
  • Identifikovanje potencijalnih komercijalnih partnera
  • Pregovori sa komercijalnim partnerom i zaključivanje transakcije
  • Praćenje i izvršenje zaključenih ugovora
  • Druge usluge (zajednički razvoj, specijalističke usluge za privredu, pomoć u pisanju predloga projekata za Horizont 2020 i slične programe, itd.)

Finansijska podrška: 

  • Do 50.000 evra, pri ćemu se iznosi iznad 20.000 evra odobravaju u slučaju da postoji potrebna uspostavljena saradnja sa privatnim preduzećem koje će sufinansirati predloženi razvoj projekta sa minimalno 30% sredstava

Uslovi Programa: detaljno u Uputstvu za prijavljivanje 

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je stalno otvoren.

Prijave se podnose na engleskom jeziku putem Fondovog internet portala.

Kontakt: TTF@inovacionifond.rs

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: