Celodnevni završni događaj u okviru projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela” – ADRIONET

U okviru realizacije projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela” (eng. Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages – ADRIONET) , RCR Banat je u sredu 29. juna u Belom Blatu organizovao celodnevni, završni događaj na kome su predstavljeni najvažniji rezultati projekta.

U prisustvu regionalnih i lokalnih institucija, predstavnika NVO sektora i lokalne zajednice u Letnjoj učionici Etno kuće u Belom Blatu primovisana je mreža autentičnih sela čiji je član i Belo Blato.

Nakon formalnog dela, prisutni su imali priliku da pogledaju promotivni film o ovoj turističkoj destinaciji koji je jedan od rezultata projekta:

Nakon projekcije filma se startovalo sa promo turom „SAFARI PO OBODU PANONSKOG OSTRVA – Tragom mističnog hunskog ratnika – Atile Biča Božijeg“, koja je kreirana sa namerom da se prirodne lepote i bogato kulturno nasleđe Belog Blata učine još vidljivijim.

Ovaj novi turistički proizvod, rezultat je saradnje i partnerstva svih lokalnih aktera koji doprinose razvoju turizma u Belom Blatu i namenjen je svim ljubiteljima prirode izraženog avanturističkog duha, ali i uživaocima dobre banatske hrane i interesantnih, pomalo mističnih priča iz davnina.

Video prilog sa događaja – RTS

Foro galerija:

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: