Promocija preduzetništva i preduzetničkog duha

U cilju razvoja i jačanja konkurentnosti domaće privrede, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Grad Kikinda i Regionalna Privredna Komora Severnobanatskog upravnog okruga iz Kikinde, uz podršku Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije, organizuju promociju preduzetništva, preduzetničkog duha kao i aktuelnih javnih poziva, namenjenih potencijalnim i postojećim privrednim subjektima.

Promocija će se održati 19. novembra 2018. godine u prostorijama Regionalne Privredne Komore Severnobanatskog upravnog okruga u Kikindi, Trg Srpskih Dobrovoljaca 48, sa početkom u 10:00 časova

Link: Promotion of enterpreneurship and enterpreneurial spirit – 19/11/2018

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: