Radni sastanak u okviru realizacije projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela“ – ADRIONET

Danas je u prostorijama Međunarodnog istraživačkog centra u Belom Blatu (Zrenjanin) održan prvi konsultativni sastanak povodom izrade Lokalnog Akcionog Plana (LAP) autentičnog sela Belo Blato.
Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat, kao jedan od osam partnera na projektu „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela ” (eng. “Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages” – ADRIONET) bio je i domaćin skupa.

U prisustvu predstavnika Grada Zrenjanina i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam predstavljen je projekat koji RCR Banat realizuje od februara 2020. godine, a koji za cilj ima formiranje mreže autentičkih sela iz 7 zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Grčka i Srbija).
Projekat „ADRIONET“ realizuje se u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020 – ADRION, a teritorije uključene u ovaj projekat karakterišu mala autentična sela, koja su često smeštena na izuzetno lepim lokacijama, uključujući rečne kotline, planine, brda, ruralna područja, u određenim slučajevima sa rizikom od depopulacije i napuštanja. Belo Blato izabrano je zbog svoje autentičnosti i činjenice da je to mirno vojvođansko selo, ušoreno na kraju puta, između Carske bare, Begeja, Tise, nekoliko jezera, kanala…
Ovaj sastanak bio je posvećen upoznavanju sa aktivnostima na projektu i razmeni mišljenja između predstavnika svih zainteresovanih strana, odnosno sagledavanju mogućnosti za budući razvoj i prilika da učesnici sastanka obiđu neke autentične loklalitete u Belom Blatu.


Zajedno sa lokalnim akterima, RCR Banat će u narednom periodu izraditi LAP za razvoj ovog područja, sa fokusom na 5 ključnih oblasti i to: Kapital zajednice – resurs za razvoj; Mladi su budućnost sela – bez njih selo nema budućnosti; Pametna sela – nosioci ideje o budućnosti; Razvoj turizma, održivost i povećanje zaposlenosti – Gostoljubive zajednice; i Produktivno znanje – Stari zanati. Takođe, u narednom periodu predviđena je realizacija pilot akcija na teritoriji Belog Blata.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: