RCR Banat predstavio projekat DanuP-2-Gas na Osmoj nacionalnoj konferenciji o teritorijalnoj saradnji

U organizaciji Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije, 14.12.2022. god. u Beogradu održana je Osma nacionalna konferencija o teritorijalnoj saradnji. U okviru panela posvećenom uspešnim projekatima u oblasti energetske efikasnosti, RCR Banat predstavio je projekat DanuP-2-Gas “Inovativni model za pokretanje energetske sigurnosti i raznovrsnosti u Dunavskom regionu, kombinovanjem viška energije iz obnovljivih izvora i gasa”, koji u saradnji sa 14 partnera iz 10 zemalja Dunavskog regiona realizuje u okviru Interreg transnacionalnog programa Dunav.

Konferencija je bila posvećena dosadašnjim rezultatima i značaju programa teritorijalne saradnje Srbije sa zemljama EU i regiona (Interreg), a ministarka za evropske integracije Tanja Miščević istakla je da je u periodu od 2004. do 2020. godine EU za te programe izdvojila oko 400 miliona evra, kojima je finansirano je više od 1600 projekata na teritoriji Srbije i u kojima je učestvovalo preko 1000 partnera.

Na konferenciji su govorili i Plamena Halačeva (Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji), Morai Giland (Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije), Gabrijel Trajan Gilea, (Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave Vlade Rumunije), kao i Teofil Gerka (Zajednički sekretarijat programa URBACT) koji je predstavio ovaj program kao jedan od deset budućih prekograničnih/transnacionalnih programa u kojima Srbija učestvuje od prošle godine, a koji će trajati do 2027. godine.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: