RCR Banatu dodeljena jubilarna nagrada Privredne komore Srbije za 20 godina poslovanja

U organizaciji Regionalne privredne komore Srednjobanatskog upravnog okruga 25. novembra 2022. godine održana je 5. sednica Parlamenta privrednika u čijem radu učestvuje i RCR Banat.


Istog dana, nakon formalnog dela RPK Zrenjanin je organizovao i upriličio svečanu dodelu nagrada za poseban doprinos razvoju privrede regiona, nagrade za regionalnog poslovnog lidera i jubilarne nagrade članovima komore.


Kako je RCR Banat ove 2022. godine obeležio 20 godina uspešnog poslovanja, što dokazuju brojni rezultati i široko partnerstvo sa predstavnicija iz javnog i privatnog sektora, tim povodom je, u prisustvu gradonačelnika grada Zrenjanina Sima Salapure, direktor RPK Zrenjanin Predrag Stankov uručio jubilarnu nagradu i RCR Banat.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: