CIRKULARNO INOVATIVNE I OTPORNE GRADSKE LABORATORIJE U REGIONU ADRION

(CIRCULAR INNOVATION AND RESILIENT CITY LABS IN THE ADRION REGION - CIRCLE)

RCR Banat je partner na projektu „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion”, koji se realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020 i koji nudi rešenje za izazove sa kojima se susrećemo sa idejom  dugoročnog podizanja svesti i ostvarivanja pozitivnih efekata u pogledu pravilnog upravljanja e-otpadom.

U tom kontekstu u okviru projekta uspostavljene su „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije“ – CIRCLab, u državama iz kojih dolaze partnerske organizacije na projektu: Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija, a jedna od ovakvih gradskih laboratorija, usmerena na elektronski i otpad električne opreme, uspostavljena je u gradu Zrenjaninu, sa ciljem organizovanja procesa održivog upravljanja e-otpadom, zasnovanog na principima cirkularne ekonomije. Istovremeno, pokrenut je Pilot-demonstracioni model organizovanog prikupljenja e-otpada sa teritorije grada Zrenjanina, njegovog preuzimanja, reciklaže i trajnog zbrinjavanja od strane ovlašćenog operatera. Zahvaljujući projektu nabavljena je oprema za prikupljanje i transport e-otpada (veliki kontejneri zapremine 8 – 10m3, mobilni kontejneri zapremine oko 1m3 i namensko vozilo za transport e-otpada).

Period realizacije projekta je februara 2020.-decembar 2022. godine, a njegova ukupna vrednost iznosi 1.862.020,00 evra.

PERIOD IMPLEMENTACIJE

2020-2022

UKUPAN BUDŽET

1,862,020.00 EUR

DONATOR

Logo adrion
Interreg V-B Jadransko-jonski program saradnje ADRION

ADRESA

Dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: