OBRAZOVANJEM DO LAKŠEG ZAPOŠLjAVANJA

(EDUCATION TO EASIER EMPLOYMENT – E3)

Projekat „OBRAZOVANjEM DO LAKŠEG ZAPOŠLjAVANjA“ finasiran od strane IPA Programa Evropske unije „Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ i Austrijske razvojne agencije. Projekat je realizovo RCR Banat u partnerstvu sa 9 institucija (Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Grad Zrenjanin, Opština Kovačica, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama iz Novog Sada, Regionalna privredna komora Pančevo, Regionalna privredna komora Zrenjanin, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Novi Bečej) i 2 organizacije u formi saradnika (Zrenjaninski poslovni krug – ZREPOK i HIP Petrohemija).

Jedan od najznačajnijih rezultata projekta je bila rekonstrukcija, opremanje i uspostavljanje Regionalnog edukativnog centra – Banat (REC Banat) po evropskom modelu, čime je uspostavljen model neformalnog obrazovanja u regionu.

PERIOD IMPLEMENTACIJE

2013-2015

UKUPAN BUDŽET

224,776.00 EUR

DONATOR

Flag_of_Europe.svg
EU IPA Program „Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji“
austrijalogo
Ugovorno telo: Austrijska razvojna agencija

ADRESA

Dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: