UNAPREĐENJE POVEZANOSTI BANATA 1&2

(IMPROVEMENT OF BANAT CONNECTIVITY - IBC 1&2)

Sredinom avgusta 2017. godine započeta je realizacija projekta Unapređenje povezanosti Banata. Projekat je finansiran u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, a projektni konzorcijum su činili JP „Putevi Srbije, opština Žombolj (Rumunija), Grad Kikinda i RCR Banat. Zajednički cilj bio je doprinos boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti.

Jedan od glavnih preduslova za relizaciju zajedničog cilja bila je upravo adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga je u okviru projekta izrađena tehnička dokumentacija za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji, izgrađena dvosmerna biciklistička staza između Kikinde i Nakova, sve do granice sa Rumunijom, izvršena sanacija ulica uz državni put u Žombolju i opremljen granični prelaz Nakovo (Srbija).

Novim projektom se nastavilo sa rekonstrukcijom državnih puteva u zonama graničnog prelaza Nakovo-Lunga, a na celoj trasi novoizgrađene biciklističke staze postavljene su svetiljke koje za rad koriste akumuliranu solarnu energiju.

Projektom je dat značajan doprinos postizanju savremenih standarda u kvalitetu putne infrastrukture koja je  glavni kanal za prevoz tereta i putnika i ima važnu ulogu u poboljšanju društveno-ekonomskog standarda u čitavom prekograničnom regionu.

Ukupna vrednost projekta (obe faze) je iznosila 4.093.922,86 evra, od čega je radove na opremanju graničnog prelaza Nakovo samostalno finansirao Grad Kikinda u iznosu od 478 hiljada evra.

PERIOD IMPLEMENTACIJE

2017-2021

UKUPAN BUDŽET

4,093,922.86 EUR

DONATOR

Interreg-IPA logo vers. 2 - ENG (w)
Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

ADRESA

Dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: