ISTRAŽI SVOJ BIZNIS - 1 & 2

(EXPLORE YOUR BUSINESS - 1 & 2)

kisspng-project-infographic-management-ideas-5b10f6d59d5662.4619693615278384216445

RCR Banat je u partnerstvu sa Regionalnim edukativnim centrom-Banat (REC Banat) i 3 privatne kompanije 2016. godine na teritoriji grada Zrenjanina implementirao projekat „Istraži svoj biznis“. Projekat je finansijski podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (preko Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije), a značajnu podršku tokom implementacije su pružili Grad Zrenjanin, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) – Filijala Zrenjanin i lokalni privrednici.

Projekat je obuhvatio 30 mladih nezaposlenih lica koji su u prvoj fazi realizacije projekta prošli osnovnu obuku iz preduzetništva. Nakon toga, na eliminacionom takmičenju, odlukom Komisije, 10 učesnika sa najboljim poslovnim idejama se kvalifikovalo u narednu fazu u kojoj su pohađali naprednu obuku organizovanu od strane akreditovanih mentora i projektnih partnera iz privatnog sektora. Rezultat druge faze bili su kompletno pripremljeni poslovni planovi, a za 3 najbolja projektom su obezbeđena finansijska sredstva u iznosu od po 2.000 švajcarskih franaka i nefinansijska konsultantska podrška za prvih godinu dana poslovanja. Najznačajniji rezultat projekta je 7 novoosnovanih MSP, iako je projektom bilo predviđeno samo 3.

S obzirom na postignute sjajne rezultate, donator je iskazao zainteresovanost za skaliranje modela na široj teritoriji sa većim obuhvatom korisnika. U skladu sa takvom odlukom, projekat „ISTRAŽI SVOJ BIZNIS – FAZA 2“ je realizovan na teroritoriji 3 lokalne samouprave (LS) sa područja AP Vojvodine (Kikinda, Novi Sad i Stara Pazova). Projektni konzorcijum je formiran po istom principu: RCR Banat, REC Banat i 6 privrednika, uz podršku relevantnih lokalnih samouprava i nadležnih filijala NSZ.

Novi ciklus je obuhvatio čak 90 mladih nezaposlenih lica, a u završnoj fazi 12 najboljih učesnika (po 4 iz svake LS) je registrovalo svoje privredne subjekte dobilo novčane nagrade u iznosu od po 230.000 dinara. Projekat je zajednički finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Realizacija projekta (oba ciklusa) trajala je u periodu od 01.02.2016. – 31.01.2018. godine, a ukupna vrednost iznosla je 70.194,19 švajcarskih franaka.

 

PERIOD IMPLEMENTACIJE

2016 - 2018

UKUPAN BUDŽET

70,194.19 CHF

DONATOR

SDC
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC
Min omladine i sporta
Ministarstvo omladine i sporta

ADRESA

Dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: