REGIONALNI CENTAR ZA NAPREDNU LASERSKU TERAPIJU U OFTALMOLOGIJI

(REGIONAL CENTRE FOR ADVANCED LASER THERAPIES IN OPHTHALMOLOGY- RECALT)

U okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, u periodu maj 2017. – maj 2019. godine realizovan je projekat pod nazivom „Regionalni centar za naprednu lasersku terapiju u oftamologiji“. Projekat su realizovali Opština Nova Crnja i Univerzitet medicine i farmacije iz Temišvara. Opšti cilj projekta bio je poboljšanje kvaliteta života i medicinskih usluga stanovništva pograničnog regiona u oblasti očne patologije.

Kroz projekat je nabavljena najsavremenija oprema, a pacijentima je omogućena do sada veoma teško dostupna laserska hirurgija, zahvaljujući kojoj je njih više od 200 imalo besplatne  hirurške intervencije koje se primenjuju u lečenju očnih oboljenja. Uz hiruške intervencije obavljene na novoj opremi, na teritoriji Srednjeg Banata obavljeno je više od 10 hiljada preventevnih i 3 hiljade oftamoloških pregleda pacijenata – dijabetičara i ostale populacije koja ima problem sa vidom.

Svi ovi pregledi i intervencije obavljeni su besplatno u Domu zdravlja u Srpskoj Crnji, gde su prethodno izvršeni radovi na adaptaciji i opremanju prostora u okviru novoformiranog Regionalnog centra za lasersku terapiju očnih komplikacija dijabetesa. Takođe, projektnim sredstvima je nabavljeno i novo kombi vozilo za prevoz pacijenata iz ostalih naseljenih mesta Srednjeg Banata.  Ukupna vrednost projekta je 1.905.000,47 evra.

PERIOD IMPLEMENTACIJE

2017-2019

UKUPAN BUDŽET

1,905,000.47 EUR

DONATOR

Interreg-IPA logo vers. 2 - ENG (w)
Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

ADRESA

Dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: