PAMETNA I ODRŽIVA POTROŠNJA ENERGIJE - SASEC

(SMART AND SUSTAINABLE ENERGY CONSUMPTION - SASEC)

Projekat Pametna i održiva potrošnja energije realizovan je uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Projekat su realizovali Grad Zrenjanin, kao vodeći partner, Grad Temišvar, Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, sa ciljem da se doprinese postizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšanje njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

U toku projekta realizovan je veliki broj aktivnosti i postignuti su značajni rezultati koji na najbolji način odslikavaju značaj projekta SASEC:

  • Izgrađena prva “pametna zgrada” u Banatu po modelu najboljih praksi u arhitekturi, usmerenih kako na smanjenje potrošnje i sprečavanje rasipanja energije, tako i na korišćenje obnovljivih izvora, omogućavajući demonstraciju novih tehnologija i opreme za veću energetsku efikasnost;
  • Uspostavljena institucionalna podrška procesu energetske tranzicije i prilagođavanju nastalim klimatskim promenama u regionu, oličena u novoosnovanom Regionalnom centru za energetsku efikasnost – Banat (RCEE), koji će sprovoditi aktivnosti koristeći znanja i primere dobre prakse EU, a sve u skladu sa smernicama i obavezama koje proizilaze sa nacionalnog i evropskog nivoa;
  • Izrađen Master plan održive energije za teritoriju Srednjebanatskog okruga (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), koji je analizirao trenutno stanje u ovoj oblasti i ponudio konkretna rešenja za prevazilaženje identifikovanih problema;
  • Nabavljena je najsavremenija oprema, dron i termovizijska kamera posledenje generacije. koja obezbeđuje najpreciznije podatke o stanju energetske efikasnosti  javnih i drugih objekata.
  • Sprovedene su Pilot akcije termalnog snimanja, merenja kvaliteta vazduha i energetske efikasnosti u javnim objektima na teritoriji Grada Zrenjanina i Grada Temišvara;
  • Omogućena razmena znanja, saradnja i unapredjenje kapaciteta nadležnih oragana za pružanje podrške procesu tranziciji u energetskom sektoru, kako bi se upravljanje energijom na lokalu uskladilo sa obezbeđivanjem održive budućnosti za sve naše sugrađane i buduće generacije;
  • Podignuta svest među ciljnim grupama i stanovništvom, sa akcentom na mlađu populaciju, o važnosti uštede energije i korišćenju obnovljivih izvora u proizvodnji energije, odnosno razvoju energetski održivog društva.

Projekat je realizovan u periodu januar 2019. -mart 2021. godine, a ukupna vrednost projekta iznosila je 852.001,50 evra.

PERIOD IMPLEMENTACIJE

2019-2021

UKUPAN BUDŽET

852,001.50 EUR

DONATOR

Interreg-IPA logo vers. 2 - ENG (w)
Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

ADRESA

Dr Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: